Nykypäivän arkeologilta vaaditaan runsaasti erilaisia yhteistyö- ja pr-taitoja. Tällä opintojaksolla tutustut yhteisöarkeologiaan yleisesti. Pääset pohtimaan esimerkiksi arkeologien, arkeologien harrastajien sekä metallinetsijöiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Jaksolla tehdään myös pienimuotoinen kenttätyö, jolla pääset harjoittelemaan yhteistyö- ja kenttätyömenetelmiä käytännössä!

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta.

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Tampereen kesäyliopisto, lisätietoa oppilaitoksen omilta sivuilta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu opiskelijoille, arkeologian harrastajille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset tiedot valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Opintojakso kehittää lähdekriittisyyttä ja itsenäisen ajattelun taitoja.

Nykypäivän arkeologilta vaaditaan runsaasti erilaisia yhteistyö- ja pr-taitoja. Yhteisöarkeologia ja siihen liittyvä yksilöiden osallistaminen oman menneisyyden tutkimukseen ovat kasvavia trendejä. Millä tavalla yksilöt ja yhteisöt voivat käytännössä osallistua arkeologiseen tutkimukseen? Mitä yhteisöarkeologia on arkeologin näkökulmasta? Kuinka yhteistyö käytännössä toimii? Tällä kurssilla käydään läpi yhteisöarkeologiaa yleisesti sekä pohditaan arkeologien, arkeologian harrastajien sekä metallinetsijöiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Kurssilla toteutetaan myös pienimuotoinen kenttätyö, jonka puitteissa yhteistyötä ja kenttätyömenetelmiä voi käytännössä harjoitella.

Luentoteemat:

1. Yhteisöarkeologia. Metallinetsijät arkeologin apuna.
2. Arkeologiset prospektointimenetelmät ja perehtyminen tulevaan tutkimukseen.
3. Maastoharjoitus: pintapoiminta.
4. Jälkityöt.

Oppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson alkaessa Moodlessa.

Asteikolla 0-5. Arviointi perustuu lopputyöhön.

Luennot (18 h) + käytännön harjoitukset mm. maastoharjoitus sekä jälkityöharjoituksia + essee

  • LA 27.4. klo 9-14 (5 opetustuntia)
  • PE 10.5. klo 17-18.30 (2 opetustuntia)
  • LA 11.5. klo 9-14 (5 opetustuntia, kenttätyöt)
  • LA 18.5. klo 9-14.45 (6 opetustuntia, jälkityöt)

Luennoilla läsnäolovelvollisuus 80%. Korvaava tehtävä tarvittaessa (sovitaan opettajan kanssa erikseen).

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opettaja:
Arkeologi FM Ninni Närväinen

Opintojakso on osa arkeologian opintoja.