Kuva: Pixabay

Uutta avoimessa!

Miten muinainen ravinto, työt, elintavat, elinympäristö ovat vaikuttaneet terveyteen?

Miten suuret muutokset kuten kaupungistuminen, väkiluvun kasvu, muuttoliikkeet tai sodat ovat vaikuttaneet terveyteen? Miten ihmisen perimän ja taudinaiheuttajien perimän evoluutio käyvät kilpajuoksua?

Opiskelija oppii kurssin aikana paleopatologian keskeiset tutkimusongelmat ja miten niitä voidaan tutkia ihmisluiden ja muun soveltuvan aineiston kautta. Kurssin jälkeen opiskelija osaa kyseenalaistaa ja miettiä kriittisesti paleopatologisia tutkimuksia ja luoda uusia tutkimuskysymyksiä. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.10.2019
16:30 - 18:00
Ma 4.11.2019
16:30 - 18:00
Ma 11.11.2019
16:30 - 18:00
Ma 18.11.2019
16:30 - 18:00
Ma 25.11.2019
16:30 - 18:00
Ma 2.12.2019
16:30 - 18:00
Ma 9.12.2019
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii arkeologian opiskelijoille, harrastajille ja kurssin sisällöistä kiinnostuneille.

Opiskelija oppii kurssin aikana paleopatologian keskeiset tutkimusongelmat ja miten niitä voidaan tutkia ihmisluiden ja muun soveltuvan aineiston kautta.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa kyseenalaistaa ja miettiä kriittisesti paleopatologisia tutkimuksia ja luoda uusia tutkimuskysymyksiä. Opiskelija harjoittelee reflektoimaan oppimaansa oppimispäiväkirjan muodossa. Opiskelija harjoittelee myös tieteellisen posterin tekemistä (sähköinen, ei tarvitse painattaa!). Posterin myötä opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus soveltaa oppimiaan tietoja omien opintojensa näkökulmasta mielekkään aiheen tarkasteluun.

Tavoitteisiin pyritään pääsemään luennoilla, lukemalla paleopatologista kirjallisuutta, tekemällä posteri valitsemastaan aiheesta ja osallistumalla lähitapaamisissa aktiivisesti keskusteluihin. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luentoihin, oman posterin tekemistä (sähköinen, ei painateta!) ja oppimispäiväkirjan (max. 5 sivua) kirjoittamista.

  • Miten muinainen ravinto, työt, elintavat, elinympäristö ovat vaikuttaneet terveyteen?
  • Miten suuret muutokset kuten kaupungistuminen, väkiluvun kasvu, muuttoliikkeet tai sodat ovat vaikuttaneet terveyteen?
  • Miten ihmisen perimän ja taudinaiheuttajien perimän evoluutio käyvät kilpajuoksua?

Kurssin oheislukemistoksi suositellaan:

  • Waldron T. 2012: Paleopathology, Cambridge university press, Cambridge tai Roberts C. JA
  • Manchester K. 2012: The Archaeology of Disease, The History press, Manchester TAI Grauer, A. L. (ed.) 2011: Companion to Paleopathology, Wiley-Blackwell, West Sussex

Kurssin arvioinnissa painotetaan opiskelijan syväsuuntautuneisuutta, omaa ajattelua ja kykyä yhdistellä aiempiin tietoihin sekä soveltaa oppimaansa, ei pelkkää ulkoa opettelua. Hyvän arvosanan saamisen edellytyksenä on tämän osoittaminen erityisesti oppimispäiväkirjassa, posterissa ja osallistumalla aktiivisesti keskusteluihin luennoilla.

Itsenäistä tiedonhakua ei edellytetä kurssin suorittamiseen, mutta siitä saa lisäpisteitä. Oppimispäiväkirjan palautuksesta ja alustuksista sovitaan ensimmäisen luennon yhteydessä.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Luennot + posteri + oppimispäiväkirja

Luento 1 ma 28.10 klo 16.30-18 Johdanto paleopatologiaan
Luento 2 ma 4.11 klo 16.30-18 Paleodemografia ja terveys
Luento 3 ma 11.11 klo 16.30-18 Muinaisen elinympäristön, ravinnon, työn ja elintapojen vaikutus terveyteen
Luento 4 ma 18.11 klo 16.30-18 Kaupungistumisen ja väkiluvun kasvun ja liikkuvuuden vaikutukset muinaiseen terveyteen
Luento 5 ma 25.11 klo 16.30-18 Väkivalta, sodat ja onnettomuudet
Luento 6 ma 2.12 klo 16.30-18 Laura Arppe - Miten isotooppien avulla voi tutkia muinaista terveyttä?
Luento 7 ma 9.12 klo 16.30-18 Kerttu Majander - Eurooppalainen tautihistoria: bakteerievoluutiota muinais-DNA:n valossa

Poissaolo: Kurssilta voi olla yhden (1) kerran poissa ilmoittamatta. Jos poissaoloja tulee enemmän, tulee ne korvata lukemalla luentokerran aiheeseen liittyvää oheiskirjallisuutta ja laatimalla sen pohjalta referaatti. Referaatti julkaistaan joko Wikipediassa tai Kalmistopiiriissä tarkastuksen jälkeen (sovitaan erikseen opettajan kanssa).

Moodle: Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssi korvaa 5 op kohdasta (Kar/Har).