Kuvat: J. Paul Getty Museum ja Joanna Veinio

Opintojaksossa syvennytään keskiajan arkeologian erityiskysymyksiin.

Painopiste on yleiseurooppalaisissa ilmiöissä sekä Itämeren/Pohjanmeren alueen ja koko Euroopan kattavassa taustassa. Suomessa havaittavat ilmiöt sijoitetaan laajaan eurooppalaiseen kontekstiin.

Kurssilla tarkastellaan keskiajan yhteiskuntaa, materiaalista kulttuuria, taloutta, uskontoa ym. Kurssi koostuu luennoista ja erikseen ilmoitettavasta kirjallisuudesta.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Luennot klo 16:15 - 17:45

Tarkista tarkemmat tiedot opetusaika ja -paikka: https://courses.helsinki.fi/fi/kuma-ar311/130677961

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii arkeologian opiskelijoille, harrastajille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset tiedot valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Opintojakso kehittää lähdekriittisyyttä ja itsenäisen ajattelun taitoja.

Opintojakson aikana perehdytään valittuun arkeologian osa-alueeseen.

Ilmoitetaan opetuksen tiedoissa.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen edellytetään opetuksessa ilmoitettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Opintojaksossa syvennytään keskiajan arkeologian erityiskysymyksiin. Painopiste on yleiseurooppalaisissa ilmiöissä sekä Itämeren/Pohjanmeren alueen ja koko Euroopan kattavassa taustassa. Suomessa havaittavat ilmiöt sijoitetaan laajaan eurooppalaiseen kontekstiin. Kurssilla tarkastellaan keskiajan yhteiskuntaa, materiaalista kulttuuria, taloutta, uskontoa ym. Kurssi koostuu luennoista ja erikseen ilmoitettavasta kirjallisuudesta

Alustava luentorunko:

1 Johdanto: Keskiajan Eurooppa

2 Viikingit muutosvoimana

3 Ristiretkien vaikutus

4 Linnat keskiaikaisena ilmiönä

5 Kaupunkien kehitys emporioista metropoleihin

6 Saksalainen Hansa ja Itämeren-Pohjanmeren kulttuuripiiri

7 Skandinaavinen kaupunkiarkeologia urbanisoitumista analysoimassa

8 Kylät ja keskiajan maaseutu

9 Villoista kartanoihin – Aateli/rälssi ja maanomistuksen pohja

10 Katolinen kirkko Länsi-Eurooppaa yhtenäistämässä

11 Sivilisoitumisprosessi ja pöytäkulttuurin muutos

12 Keskiajan esinekulttuurin erityispiirteitä

13 Teollisuuden varhaisvaiheet – vesirattaista sulatusuuneihin

14 Keskiajan perintö

Kurssi on monitieteinen ja sillä on seuraavat korvaavuudet/vastaavuudet:

  • KESK-514 keskiajan tutkimus
  • KESK-527 keskiajan tutkimus
  • KUMA-AR311 arkeologia