Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15e/op Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Jakso on osa Arkeologian opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee valitsemansa erikoisalan tärkeimmät metodiset osa-alueet. Suoritettavia opintojaksoja ja kirjallisuutta valittaessa opiskelijan kannattaa etsiä pro gradu -työtä tukevia aihepiirejä. Opiskelija osaa soveltaa ja ottaa käytäntöön opintojaksoilla käsiteltyjä metodeja ja teoreettisia lähestymistapoja pro gradu -työssään.

Opintojaksoon sisältyy valitun erikoisalan metodisiin kysymyksiin perehtyminen. Opiskelija tutustuu arkeologista aineistoa tutkiviin humanistisiin ja/tai luonnontieteellisiin menetelmiin siten, että ne valaisevat mahdollisimman hyvin nykyaikaisia tutkimuskysymyksiä. Myös teoreettiset näkökulmat ja niiden muuttuvuus otetaan huomioon. Halutessaan opiskelija voi rakentaa kokonaisuutensa niin, että opintojakso kattaa esimerkiksi meriarkeologiaa tai keskiajan arkeologiaa.

Teoria- tai metodisuoritus arvioidaan asteikolla 5-0.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.