Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin järjestää kulttuuriperinnön koulutusohjelma. Avoimen opiskelijoille on varattu kurssille muutaman opiskelijan kiintiö. Lisätietoa kurssista.

Aikataulu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15e/op Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kuvaus

Opiskelija tunnistaa tietyn kulttuuriperinnön tutkimuksen erikoisalan keskeiset kysymykset ja työkalut. Hän osaa selittää erityisteeman ilmiöitä, muotoilla siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä ja kerätä oleellista lähdeaineistoa. Hän tulkitsee kulttuuri-ilmiöitä erityisteeman näkökulmasta.

Opiskelijan vapaasti valitsema erikoistumisjakso.

Opintojakson kirjallisuus vaihtelee jakson sisällön mukaisesti.

Arviointi asteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan opintosisältöjen kytkemistä kulttuuriperinnön tutkimuksen käsitteisiin, menetelmiin ja teorioihin.

Ei edellytä edeltäviä opintoja.

Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Course times:
8.5.2019 - 10.5.2019: 10:15-11:45 and 14:15-15:45, in U38 F115
14.5.2019 - 10:00-13:00 field trip starting at Helsinki City Museum
15.5.2019 and 16.5.2019 - 16:15-17:45 in U38 F115.

More information here.

Jakso on osa Kulttuuriperinnön tutkimuksen opintoja.