Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opiskelija tunnistaa tietyn kulttuuriperinnön tutkimuksen erikoisalan keskeiset kysymykset ja työkalut. Hän osaa selittää erityisteeman ilmiöitä, muotoilla siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä ja kerätä oleellista lähdeaineistoa. Hän tulkitsee kulttuuri-ilmiöitä erityisteeman näkökulmasta.

Opiskelijan vapaasti valitsema erikoistumisjakso.

Opintojakson kirjallisuus vaihtelee jakson sisällön mukaisesti.

Arviointi asteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan opintosisältöjen kytkemistä kulttuuriperinnön tutkimuksen käsitteisiin, menetelmiin ja teorioihin.

Ei edellytä edeltäviä opintoja.

Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Jakso on osa Kulttuuriperinnön tutkimuksen opintoja.