Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Museologian kokonaisuus (15 op) KUMA-MU500 tai vastaavat opinnot. Jakso on valinnaisia opintoja ja sen voi suorittaa vaikka KUMA-MU500 olisi osittain kesken.

Jaksolla käsitellään museologian alaan liittyviä erityisteemoja.

Jakson sisältö vaihtelee jakson teeman mukaisesti. Jaksoon voi sisältyä opetuksen lisäksi ekskursio, tehtäviä ja kirjallisuutta.

Ilmoitetaan opetuksen tiedoissa.

Perustuu jakson tavoitteisiin. Arviointi 0-5.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

AYKUMA-MU512* museologia, korvaavuus vain, kun opiskelija painottaa lopputyössä/tehtävissä museologian alaa (teoriat ym.) - sovittava erikseen kurssin vastuuopettajan kanssa. Vastuuopettajana toimii Karolina.

Jakson on osa Museologian opintokokonaisuus (15 op) KUMA-MU510 opintoja.