Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta ja Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samalle jaksolle.

Luennoilla käydään lävitse maantieteen ja geotieteen alan globaaleja tutkimuskysymyksiä ja hasardeja. Pääsääntöisesti kullakin luentokerralla on eri luennoitsija kertomassa omaan tutkimukseensa liittyvistä globaaleista kysymyksistä.

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee merkittävimmät maantieteen alan globalit tutkimuskysymykset ja niiden välillä olevat vuorovaikutussuhteet sekä osaa luokitella ja arvioida maantieteellisiä riskejä eri aluetasoilla.

Kurssiin kuuluvat luennot 12 kertaa, lopputentti ja neljän noin kahden sivun mittaisen esseen kirjoittaminen ja neljän toisen opiskelijan esseen kommentointi.

Kurssi on maantieteen koulutusohjelman järjestämä. Katso tarkemmat tiedot koulutusohjelman kurssiohjelmasta.

Examinarium-tentti suoritetaan aikavälillä7.12.2018-28.2.2019.

Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista, Examinarium-tenttiohjeet:
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa