Kuva: Pixabay

Kiinnostu maantieteen tutkimuksesta

Haluaisitko oppia globaaleista tutkimuskysymyksistä maantieteen alalla?

Kurssilla tarkastellaan maantieteen ja geotieteen alan globaaleja tutkimuskysymyksiä eri näkökulmista. Käsiteltävät teemat liitetään ajankohtaiseen tutkimukseen vaihtuvien luennoitsijoiden tutkimustyön kautta.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.10.2019
08:15 - 10:00
To 31.10.2019
08:15 - 10:00
Ma 4.11.2019
08:15 - 10:00
To 7.11.2019
08:15 - 10:00
Ma 11.11.2019
08:15 - 10:00
To 14.11.2019
08:15 - 10:00
Ma 18.11.2019
08:15 - 10:00
To 21.11.2019
08:15 - 10:00
Ma 25.11.2019
08:15 - 10:00
To 28.11.2019
08:15 - 10:00
Ma 2.12.2019
08:15 - 10:00
Ma 9.12.2019
08:15 - 10:00
To 12.12.2019
08:15 - 10:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille maantieteen tutkimuksesta kiinnostuneille.

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee merkittävimmät maantieteen alan globaalit tutkimuskysymykset ja niiden välillä olevat vuorovaikutussuhteet sekä osaa luokitella ja arvioida maantieteellisiä riskejä eri aluetasoilla.

Luennoilla tutustutaan maantieteen ja geotieteen alan globaaleihin tutkimuskysymyksiin ja hasardeihin. Pääsääntöisesti kullakin luentokerralla on eri luennoitsija kertomassa omaan tutkimukseensa liittyvistä globaaleista kysymyksistä.

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Luennot 12 kertaa, Examinarium-lopputentti, neljän noin kahden sivun mittaisen esseen kirjoittaminen ja neljän toisen opiskelijan esseen kommentointi.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja maantieteen koulutusohjelman yhteistyönä. Maantieteen koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat. Katso tarkemmat tiedot ja aikataulu koulutusohjelman opinto-ohjelmasta.

Examinarium-tentti suoritetaan aikavälillä xx.xx.2019-xx.xx.2020.

Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista, Examinarium-tenttiohjeet:
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

Tenttiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista opintojaksolle.

Opintojakso on osa Maantieteen koulutusohjelman perusopintoja 25 op.