Pixabay

lähiopetuksena ilmajoella

Kurssi perehdyttää mm. kotieläinten hyvinvointiin ja kotieläintuotannon perusedellytyksiin.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata kotieläintuotannon edellytykset ja laajuuden Suomessa
  • osaa kuvata kotieläintuotantoon liittyvät ravitsemuksen, jalostuksen, biotekniikan ja teknologian peruskäsitteet
  • osaa kuvata tärkeimmät tuotantomuodot
  • osaa kuvata kotieläinten hyvinvoinnin perusedellytykset

Kotieläintuotannon laajuus ja merkitys Suomessa, kotieläinten hyvinvoinnin perusteet, eläinaineksen kehittäminen, tuotantoeläinten ravitsemus ja hoito, kotieläintuotannossa käytettävä teknologia.

36 h luentoja, 4 h pakollisia demonstraatioita, 95 h omatoimista opiskelua ja kaksi osatenttiä.

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Arvosana perustuu osatentteihin, jotka molemmat arvioidaan asteikolla 0–5. Lopullinen arvosana on osatenttien keskiarvo.

Opintojakso on osa maataloustieteiden kandiohjelman perusopintoja.

Kontaktiopetusta, harjoituksia, vierailuja ja hyväksytysti suoritetut tentit, navettademot ja harjoitukset.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.