Pixabay

lähiopetuksena ilmajoella

Kurssi perehdyttää kasvintuotantoekosysteemiin ja ruokajärjestelmään kuuluviin osatekijöihin.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivustolta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei ennakkotietovaatimuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata pelto- ja puutarhakasvien tuotannon ilmastolliset ja maaperälliset edellytykset Suomessa
  • tuntee tuotantoekosysteemin ja ruokajärjestelmään kuuluvia osatekijöitä
  • tuntee pääpiirteet tärkeimpien pelto- ja puutarhakasvien viljelytoimista, kasvinravitsemuksesta, käytetystä teknologiasta sekä työturvallisuudesta

Lähiopetus opistolla, oppimistehtävät ja tentti