Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Lukiomatematiikka.

Vektoriavaruuteen Rn ja matriiseihin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Opintomonisteena on J. Häsä, L. Oinonen ja J. Rämö: Johdatus lineaarialgebraan, osa I.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.