Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lukiomatematiikka.

Vektoriavaruuteen Rn ja matriiseihin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Lineaariset yhtälöryhmät, lineaarinen riippumattomuus ja virittäminen avaruudessa Rn, matriisien perusominaisuudet, determinantti, ominaisarvot.

Materiaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Kurssin arvostelussa voidaan käyttää sekä harjoitustehtäviä että tenttiä. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen: Lukiomatematiikka, MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan

Opetus koostuu luennoista ja harjoitustehtävistä sekä harjoitustehtävien tekemiseen tarjotusta
ohjauksesta.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja matemaattisten tieteiden koulutusohjelman yhteistyönä. Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat. Katso tarkemmat tiedot ja aikataulu koulutusohjelman kurssiohjelmasta.