Tilastotiede ja R tutuksi I, kesä 2019

Kurssille osallistutaan kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/
Kurssin MOOC-ympäristöstä löytyy ilmoittautumislinkki, josta pääsee ilmoittautumaan Avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Jos haluat että kurssisuorituksesi rekisteröidään on opintomaksu avoimen yliopiston opiskelijoille 75 euroa. Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan Tilastotiede ja R ohjelmisto tutuksi I -kurssialueella MOOC-ympäristössä. Löydät kurssialueelta Avoimen yliopiston ilmoittautumislinkin. Tästä linkistä ilmoittautuvat sekä perustutkinto-opiskelijat että Avoimen yliopiston opiskelijat. HUOM sinun täytyy ilmoittautua Avoimeen yliopistoon vain jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet opintorekisteriin. Jos haluat vain opiskella kurssin sisällön, ei sinun tarvitse ilmoittautua Avoimeen yliopistoon.

Kurssi on maksuton Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijalle.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Hallita tilastotieteen ja R-ohjelmiston käytön alkeet.

Varianssi, keskihajonta, korrelaatio, ehdollinen todennäköisyys, Bayesin kaava, diskreetit ja normaalijakautuneet satunnaismuuttujat, standardinormaalijakaumam kertymäfunktio, keskeinen raja-arvolause, populaatiokeskiarvon, keskihajonnan ja osuuksien estimointi otosten avulla sekä estimaattien luottamusvälien muodostaminen. Tilastollinen hypoteesin testaus, nollahypoteesi, merkitsevyystaso, P-arvon käsite, t-testi.

R-ohjelmiston käytön alkeet: skalaarimuuttujien, vektoreiden ja matriisien laskuoperaatiot, R:n tietotyypit, tilastolliset funktiot, simulointi ja jakaumafunktiot, ristiintaulukointi, aineiton lataaminen tiedostosta, jakaumafunktiot, omien funktioiden luominen, nimetyt argumentit ja oletusarvot argumenteille, koodin osien toistaminen, for-silmukka, sapply(), apply(), aineiston luokittelu ja luottamusvälit, listat ja tilastollinen testaaminen.

Kurssille osallistutaan rekisteröitymällä ja kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/. Löydät kurssin MOOC-ympäristöstä esimerkiksi hakutoiminnon avulla.

Jos kurssista ei halua opintopisteitä opintorekisteriin, on kurssille osallistuminen maksutonta. Opintopisteiden rekisteröiminen edellyttää puolestaan kurssimaksun maksamista (75 euroa) ja Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista. HUOM maksu ei koske tutkinto-opiskelijoita! Kurssi on tutkinto-opiskelijoille ilmainen. Vain täyden 5 opintopisteen suoritukset rekisteröidään. Löydät linkin Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta MOOC-ympäristöstä.

Kurssin tarkemmat työtavat päivittyvät myöhemmin.