Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Jos haluat että kurssisuorituksesi rekisteröidään on opintomaksu avoimen yliopiston opiskelijoille 75 euroa. Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan Tilastotiede ja R ohjelmisto tutuksi I -kurssialueella MOOC-ympäristössä. Löydät kurssialueelta Avoimen yliopiston ilmoittautumislinkin. Tästä linkistä ilmoittautuvat sekä perustutkinto-opiskelijat että Avoimen yliopiston opiskelijat. HUOM sinun täytyy ilmoittautua Avoimeen yliopistoon vain jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet opintorekisteriin. Jos haluat vain opiskella kurssin sisällön, ei sinun tarvitse ilmoittautua Avoimeen yliopistoon.

Kurssi on maksuton Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijalle.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Miten osallistun MOOC-kurssille:

 1. A) ILMOITTAUTUMALLA AVOIMEEN YLIOPISTOON. Tämä on suositeltavin vaihtoehto, jos tiedät alusta asti, että haluat suorittaa kurssin ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin:
 1. Ilmoittaudu Avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu (75e/osio). HUOM! Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.
 2. Aktivoi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
 3. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
 4. Kirjaudu moociin suoraan tunnuksella käyttäen HAKA-kirjautumista kohdasta "Kirjaudu" | Haka Login. Valitse Helsingin yliopisto.
 5. Valitse etusivun Ajankohtaiset MOOC-kurssit –listauksesta: Tilastotiede ja R tutuksi I, kevät 2020 (AYMAT12001)
 6. Liitä itsesi kurssin opiskelijaksi: Klikkaa "Kurssin koontinäyttö" -> Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialuelle" -> Klikkaa sivun alalaidasta uudestaan "Lisää minut kurssialueelle". | Click "Course Dashboard" -> Click "Enrol me to this course as a student" -> Click "Enrol me" at the bottom of the page.
 1. B) REKISTERÖITYNEENÄ OSALLISTUJANA. Rekisteröitynyt osallistuja saa käyttöönsä kurssin kaikki sisällöt, aineistot ja tehtävät. Hän voi osallistua keskusteluihin ja saa sähköpostiinsa kurssia koskevat tiedotteet, mutta ei voi osallistua verkkotenttiin eikä saa suoritusmerkintää.

Rekisteröityminen tapahtuu luomalla tunnukset Helsingin yliopiston mooc-ympäristöön:

 1. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
 2. Paina oikeasta yläreunasta linkkiä Kirjaudu / Log in
 3. Luo itsellesi mooc-alustan käyttäjätunnukset: Create a new account / Luo tunnukset
 4. Kirjaudu sisään mooc-ympäristöön luomillasi tunnuksilla
 5. Valitse etusivun Ajankohtaiset MOOC-kurssit –listauksesta: Tilastotiede ja R tutuksi I, kevät 2020 (AYMAT12001)
 6. Liitä itsesi kurssin opiskelijaksi: Klikkaa "Kurssin koontinäyttö" -> Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialuelle" -> Klikkaa sivun alalaidasta uudestaan "Lisää minut kurssialueelle". | Click "Course Dashboard" -> Click "Enrol me to this course as a student" -> Click "Enrol me" at the bottom of the page.

Kuvaus

Hallita tilastotieteen ja R-ohjelmiston käytön alkeet.

Varianssi, keskihajonta, korrelaatio, ehdollinen todennäköisyys, Bayesin kaava, diskreetit ja normaalijakautuneet satunnaismuuttujat, standardinormaalijakaumam kertymäfunktio, keskeinen raja-arvolause, populaatiokeskiarvon, keskihajonnan ja osuuksien estimointi otosten avulla sekä estimaattien luottamusvälien muodostaminen. Tilastollinen hypoteesin testaus, nollahypoteesi, merkitsevyystaso, P-arvon käsite, t-testi.

R-ohjelmiston käytön alkeet: skalaarimuuttujien, vektoreiden ja matriisien laskuoperaatiot, R:n tietotyypit, tilastolliset funktiot, simulointi ja jakaumafunktiot, ristiintaulukointi, aineiton lataaminen tiedostosta, jakaumafunktiot, omien funktioiden luominen, nimetyt argumentit ja oletusarvot argumenteille, koodin osien toistaminen, for-silmukka, sapply(), apply(), aineiston luokittelu ja luottamusvälit, listat ja tilastollinen testaaminen.

Kurssille osallistutaan rekisteröitymällä ja kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/. Löydät kurssin MOOC-ympäristöstä esimerkiksi hakutoiminnon avulla.

Kurssille voi osallistua haluamallaan tavalla: vierailijana tai rekisteröityneenä osallistujana, jolloin saa suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Jos kurssista ei halua opintopisteitä opintorekisteriin, on kurssille osallistuminen maksutonta. Opintopisteiden rekisteröiminen edellyttää puolestaan kurssimaksun maksamista (75 euroa) ja Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista. HUOM maksu ei koske tutkinto-opiskelijoita! Kurssi on tutkinto-opiskelijoille ilmainen. Vain täyden 5 opintopisteen suoritukset rekisteröidään. Löydät linkin Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta MOOC-ympäristöstä.

Kurssi toteutetaan kokonaan verkkomuotoisesti MOOC-ympäristösssä.

Kurssi suoritetaan viikoittaisista harjoitustehtävistä kertyvillä pisteillä ja kurssikokeesta.

Viikoittain julkaistaan tehtävät, joista osa on R-ohjelmointitehtäviä. Tehtävien lisäksi viikoittain julkaistaan opetusvideoita sekä tilastotieteen käsitteistöstä että R:n käytöstä.

Tehtävien ratkaisuun on aikaa yksi viikko. Kurssi alkaa 13.1.2020, mutta MOOC-sivut avautuvat viikon 2 alkupuolella.

Tehtävien ratkaisun tukena on opetusvideoiden lisäksi kirjallista materiaalia sekä digiohjausta MOOC-Moodlen kautta.

Viikoittaisten tehtävien palautusajan umpeuduttua julkaistaan tilastotieteen tehtävien malliratkaisut / ratkaisuehdotukset.

Jokainen kurssilainen tekee itsearvion omille tehtävilleen sekä vertaisarvion kahdelle anonyymille opiskelijalle. Itse- ja vertaisarviointi tehdään neljän päivän kuluessa, jonka jälkeen kurssin ohjaajat tarkastavat tilanteet ja tekevät tarvittavat korjaukset.

Viikoittaiset R-tehtävät suoritetaan RTMC-järjestelmässä. TMC = TestMyCode.

Kuuden tehtäväviikon jälkeen avataan digitaalinen kurssikoe, jonka pistetys vastaa painoarvoltaan yhden viikon tehtävistä kertyviä pisteitä.
Hyväksytty suoritus (arvosana 1) on puolet maksimipistemäärästä ja arvosana 5 on 5/6 maksimipistemäärästä. Digitaalisesta kurssikokeesta on hyväksyttyyn suoritukseen saatava puolet kokeen maksimipisteistä.