Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi järjestetään digitaalisena MOOC-kurssina. Kurssin MOOC-aluetta ei ole vielä julkaistu (haulla löytyvä kevään MOOC-kurssi on jo päättynyt). MOOC avataan toukokuussa ja se sisältää kurssin käytänteet. Kurssia ei voi suorittaa "omaan tahtiin" tai nopeutetusti. Linkki MOOC-alueelle toimintaohjeineen ilmestyy tälle kurssin Courses-sivulle ennen kurssin alkua.

Kun MOOC-sivu on avattu seuraa seuraavia ohjeita:

1. Kirjaudu sisään MOOC-sivulle käyttäen HAKA-kirjautumista! Valitse organisaatioksi Helsingin yliopisto ja kirjaudu Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Avoimen yliopiston opiskelijat saavat Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen ilmoittautumisen yhteydessä. Kirjautumistapa ensiarvoisen tärkeää suoritusten kirjaamisen kannalta. Älä luo MOOC-tunnusta tai käytä vanhaa MOOC-tunnusta, jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet. Jos sinulla on vanha MOOC-tunnus ja HAKA-kirjautuminen ei toimi, ota tällöin yhteyttä kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla [AYMAT12001] otsikolla.

/

The course is organized as a digital MOOC. The MOOC-site is not yet opened and it will be opened in May (the MOOC page of the spring course you might find is closed). The link to the MOOC-site with instructions will be placed here on this Courses-page before the course starts. Note that the course has strict timeline and cannot be done without following it.

NB! This course can also be taken in English. If you want to take this course in English, please send an email to Petteri Piiroinen **AFTER** you have added yourself onto the MOOC page (the same instruction with the email address is on the MOOC page, remember to add [AYMAT12002] to the Subject field). Prior to that you will only see few of the texts in English. After we have added you to the English group, you will see all (but the few texts) in English.

1. Login in the MOOC-site using HAKA-login! Select as the organization Helsingin yliopisto (University of Helsinki) and login with your University of Helsinki user account. The students in Open University (Avoin yliopisto) will receive the user account during the registration. Using the right login method is absolutely vital for getting points and credits to register correctly. Don't create a MOOC-account old use an existing MOOC-account, if you want to get the grade and credit points from the course. If you have an existing MOOC-account and HAKA-login doesn't work, please contact via email the responsible teacher of the course (use subject [AYMAT12001]).

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Jos haluat että kurssisuorituksesi rekisteröidään on opintomaksu avoimen yliopiston opiskelijoille 75 euroa. Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan Tilastotiede ja R ohjelmisto tutuksi I -kurssialueella MOOC-ympäristössä. Löydät kurssialueelta Avoimen yliopiston ilmoittautumislinkin. Tästä linkistä ilmoittautuvat sekä perustutkinto-opiskelijat että Avoimen yliopiston opiskelijat. HUOM sinun täytyy ilmoittautua Avoimeen yliopistoon vain jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet opintorekisteriin. Jos haluat vain opiskella kurssin sisällön, ei sinun tarvitse ilmoittautua Avoimeen yliopistoon.

Kurssi on maksuton Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijalle.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Miten osallistun MOOC-kurssille:

 1. A) ILMOITTAUTUMALLA AVOIMEEN YLIOPISTOON. Tämä on suositeltavin vaihtoehto, jos tiedät alusta asti, että haluat suorittaa kurssin ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin:
 1. Ilmoittaudu Avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu (75e/osio). HUOM! Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.
 2. Aktivoi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
 3. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
 4. Kirjaudu moociin suoraan tunnuksella käyttäen HAKA-kirjautumista kohdasta "Kirjaudu" | Haka Login. Valitse Helsingin yliopisto.
 5. Valitse etusivun Ajankohtaiset MOOC-kurssit –listauksesta: Tilastotiede ja R tutuksi I, kevät 2020 (AYMAT12001)
 6. Liitä itsesi kurssin opiskelijaksi: Klikkaa "Kurssin koontinäyttö" -> Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialuelle" -> Klikkaa sivun alalaidasta uudestaan "Lisää minut kurssialueelle". | Click "Course Dashboard" -> Click "Enrol me to this course as a student" -> Click "Enrol me" at the bottom of the page.
 1. B) REKISTERÖITYNEENÄ OSALLISTUJANA. Rekisteröitynyt osallistuja saa käyttöönsä kurssin kaikki sisällöt, aineistot ja tehtävät. Hän voi osallistua keskusteluihin ja saa sähköpostiinsa kurssia koskevat tiedotteet, mutta ei voi osallistua verkkotenttiin eikä saa suoritusmerkintää.

Rekisteröityminen tapahtuu luomalla tunnukset Helsingin yliopiston mooc-ympäristöön:

 1. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
 2. Paina oikeasta yläreunasta linkkiä Kirjaudu / Log in
 3. Luo itsellesi mooc-alustan käyttäjätunnukset: Create a new account / Luo tunnukset
 4. Kirjaudu sisään mooc-ympäristöön luomillasi tunnuksilla
 5. Valitse etusivun Ajankohtaiset MOOC-kurssit –listauksesta: Tilastotiede ja R tutuksi I, kevät 2020 (AYMAT12001)
 6. Liitä itsesi kurssin opiskelijaksi: Klikkaa "Kurssin koontinäyttö" -> Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialuelle" -> Klikkaa sivun alalaidasta uudestaan "Lisää minut kurssialueelle". | Click "Course Dashboard" -> Click "Enrol me to this course as a student" -> Click "Enrol me" at the bottom of the page.

Kuvaus

Hallita tilastotieteen ja R-ohjelmiston käytön alkeet.

Varianssi, keskihajonta, korrelaatio, ehdollinen todennäköisyys, Bayesin kaava, diskreetit ja normaalijakautuneet satunnaismuuttujat, standardinormaalijakaumam kertymäfunktio, keskeinen raja-arvolause, populaatiokeskiarvon, keskihajonnan ja osuuksien estimointi otosten avulla sekä estimaattien luottamusvälien muodostaminen. Tilastollinen hypoteesin testaus, nollahypoteesi, merkitsevyystaso, P-arvon käsite, t-testi.

R-ohjelmiston käytön alkeet: skalaarimuuttujien, vektoreiden ja matriisien laskuoperaatiot, R:n tietotyypit, tilastolliset funktiot, simulointi ja jakaumafunktiot, ristiintaulukointi, aineiton lataaminen tiedostosta, jakaumafunktiot, omien funktioiden luominen, nimetyt argumentit ja oletusarvot argumenteille, koodin osien toistaminen, for-silmukka, sapply(), apply(), aineiston luokittelu ja luottamusvälit, listat ja tilastollinen testaaminen.

Kurssille osallistutaan rekisteröitymällä ja kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/. Löydät kurssin MOOC-ympäristöstä esimerkiksi hakutoiminnon avulla.

Kurssille voi osallistua haluamallaan tavalla: vierailijana tai rekisteröityneenä osallistujana, jolloin saa suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Jos kurssista ei halua opintopisteitä opintorekisteriin, on kurssille osallistuminen maksutonta. Opintopisteiden rekisteröiminen edellyttää puolestaan kurssimaksun maksamista (75 euroa) ja Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista. HUOM maksu ei koske tutkinto-opiskelijoita! Kurssi on tutkinto-opiskelijoille ilmainen. Vain täyden 5 opintopisteen suoritukset rekisteröidään. Löydät linkin Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta MOOC-ympäristöstä.

Kurssi toteutetaan kokonaan verkkomuotoisesti MOOC-ympäristösssä.

Kurssi suoritetaan viikoittaisista harjoitustehtävistä kertyvillä pisteillä ja kurssikokeesta.

Viikoittain julkaistaan tehtävät, joista osa on R-ohjelmointitehtäviä. Tehtävien lisäksi viikoittain julkaistaan opetusvideoita sekä tilastotieteen käsitteistöstä että R:n käytöstä.

Tehtävien ratkaisuun on aikaa yksi viikko. Kurssi alkaa 13.1.2020, mutta MOOC-sivut avautuvat viikon 2 alkupuolella.

Tehtävien ratkaisun tukena on opetusvideoiden lisäksi kirjallista materiaalia sekä digiohjausta MOOC-Moodlen kautta.

Viikoittaisten tehtävien palautusajan umpeuduttua julkaistaan tilastotieteen tehtävien malliratkaisut / ratkaisuehdotukset.

Jokainen kurssilainen tekee itsearvion omille tehtävilleen sekä vertaisarvion kahdelle anonyymille opiskelijalle. Itse- ja vertaisarviointi tehdään neljän päivän kuluessa, jonka jälkeen kurssin ohjaajat tarkastavat tilanteet ja tekevät tarvittavat korjaukset.

Viikoittaiset R-tehtävät suoritetaan RTMC-järjestelmässä. TMC = TestMyCode.

Kuuden tehtäväviikon jälkeen avataan digitaalinen kurssikoe, jonka pistetys vastaa painoarvoltaan yhden viikon tehtävistä kertyviä pisteitä.
Hyväksytty suoritus (arvosana 1) on puolet maksimipistemäärästä ja arvosana 5 on 5/6 maksimipistemäärästä. Digitaalisesta kurssikokeesta on hyväksyttyyn suoritukseen saatava puolet kokeen maksimipisteistä.