Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi järjestetään digitaalisena MOOC-kurssina. Kurssin MOOC-alue on nyt julkaistu. Linkki MOOC-alueelle toimintaohjeineen on tällä sivulla. Huomaa, että kurssi on aikataulutettu, eikä sitä voi suorittaa omaan tahtiin.

Kun MOOC-sivu on avattu seuraa seuraavia ohjeita:

1. Kirjaudu sisään MOOC-sivulle käyttäen HAKA-kirjautumista! Valitse organisaatioksi Helsingin yliopisto ja kirjaudu Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Avoimen yliopiston opiskelijat saavat Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen ilmoittautumisen yhteydessä. Kirjautumistapa ensiarvoisen tärkeää suoritusten kirjaamisen kannalta. Älä luo MOOC-tunnusta tai käytä vanhaa MOOC-tunnusta, jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet. Jos sinulla on vanha MOOC-tunnus eikä HAKA-kirjautuminen Helsingin yliopiston kautta toimi, ota yhteyttä s-postilla kurssin vastuuopettajaan, otsikkokentässä on mainittava [AYMAT12001])

/

The course is organized as a digital MOOC. The MOOC-site is now opened and the link to the MOOC-site with instructions are on this Courses-page. Note that the course has strict timetable and cannot be done without following the timetable (i.e. it cannot be done in your own pace).

NB! This course can also be taken in English. If you want to take this course in English, you can either use the selection tool on the MOOC page or send an email to Petteri Piiroinen **AFTER** you have added yourself onto the MOOC page (the same instruction with the email address is on the MOOC page, remember to add [AYMAT12001] to the Subject field). Prior to that you will only see few of the texts in English. After we have added you to the English group, you will see all (but the few texts) in English.

1. Login in the MOOC-site using HAKA-login! Select as the organization Helsingin yliopisto (University of Helsinki) and login with your University of Helsinki user account. The students in Open University (Avoin yliopisto) will receive the user account during the registration. Using the right login method is absolutely vital for getting points and credits to register correctly. Don't create a MOOC-account old use an existing MOOC-account, if you want to get the grade and credit points from the course. If you have problems with HAKA login, contact Petteri with email (add [AYMAT12001] to the Subject line)

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssisuorituksen rekisteröinti on poikkeuksellisesti kaikille maksutonta. Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan Tilastotiede ja R ohjelmisto tutuksi I -kurssialueella MOOC-ympäristössä. Löydät kurssialueelta Avoimen yliopiston ilmoittautumislinkin. Tästä linkistä ilmoittautuvat sekä perustutkinto-opiskelijat että Avoimen yliopiston opiskelijat. HUOM sinun täytyy ilmoittautua Avoimeen yliopistoon vain jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet opintorekisteriin. Jos haluat vain opiskella kurssin sisällön, ei sinun tarvitse ilmoittautua Avoimeen yliopistoon.

Opintojakso on poikkeuksellisesti maksuton kaikille osallistujille. Tervetuloa mukaan!

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Hallita tilastotieteen ja R-ohjelmiston käytön alkeet.

Varianssi, keskihajonta, korrelaatio, ehdollinen todennäköisyys, Bayesin kaava, diskreetit ja normaalijakautuneet satunnaismuuttujat, standardinormaalijakaumam kertymäfunktio, keskeinen raja-arvolause, populaatiokeskiarvon, keskihajonnan ja osuuksien estimointi otosten avulla sekä estimaattien luottamusvälien muodostaminen. Tilastollinen hypoteesin testaus, nollahypoteesi, merkitsevyystaso, P-arvon käsite, t-testi.

R-ohjelmiston käytön alkeet: skalaarimuuttujien, vektoreiden ja matriisien laskuoperaatiot, R:n tietotyypit, tilastolliset funktiot, simulointi ja jakaumafunktiot, ristiintaulukointi, aineiton lataaminen tiedostosta, jakaumafunktiot, omien funktioiden luominen, nimetyt argumentit ja oletusarvot argumenteille, koodin osien toistaminen, for-silmukka, sapply(), apply(), aineiston luokittelu ja luottamusvälit, listat ja tilastollinen testaaminen.

Kurssille osallistutaan rekisteröitymällä ja kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/. Löydät kurssin MOOC-ympäristöstä esimerkiksi hakutoiminnon avulla.

Opintopisteiden rekisteröiminen edellyttää Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista. Kurssi on poikkeuksellisesti kaikille maksuton. Vain täyden 5 opintopisteen suoritukset rekisteröidään. Löydät linkin Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta MOOC-ympäristöstä.

Arviointi 1-5 asteikolla.

Kurssin tarkemmat työtavat päivittyvät myöhemmin. Pääasiallinen suoritusmuoto on digitaalinen.

Opintojakso on osa Tilastotieteen perusopintoja (25 op).