Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi järjestetään digitaalisena MOOC-kurssina. Kurssin MOOC-Moodle-aluetta ei ole vielä julkaistu, se avataan huhtikuun viimeisellä viikolla. Linkki MOOC-Moodle-alueelle toimintaohjeineen ilmestyy tälle kurssin Courses-sivulle ennen kurssin alkua.

Kun MOOC-sivu on avattu seuraa seuraavia ohjeita:

1. Kirjaudu sisään MOOC-sivulle käyttäen HAKA-kirjautumista! Valitse organisaatioksi Helsingin yliopisto ja kirjaudu Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Avoimen yliopiston opiskelijat saavat Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen ilmoittautumisen yhteydessä. Kirjautumistapa ensiarvoisen tärkeää suoritusten kirjaamisen kannalta. Älä luo MOOC-tunnusta tai käytä vanhaa MOOC-tunnusta, jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet.

/

The course is organized as a digital MOOC. The MOOC-site will be opened in the last week of April, the link to the MOOC-site with instructions will be placed here on this Courses-page before the course starts.

NB! This course can also be taken in English. If you want to take this course in English, please send an email to Petteri Piiroinen **AFTER** you have added yourself onto the MOOC page (the same instruction with the email address is on the MOOC page, remember to add [AYMAT12002] to the Subject field). Prior to that you will only see few of the texts in English. After we have added you to the English group, you will see all (but the few texts) in English.

1. Login in the MOOC-site using HAKA-login! Select as the organization Helsingin yliopisto (University of Helsinki) and login with your University of Helsinki user account. The students in Open University (Avoin yliopisto) will receive the user account during the registration. Using the right login method is absolutely vital for getting points and credits to register correctly. Don't create a MOOC-account old use an existing MOOC-account, if you want to get the grade and credit points from the course.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan Tilastotiede ja R ohjelmisto tutuksi II -kurssialueella MOOC-ympäristössä. Löydät kurssialueelta Avoimen yliopiston ilmoittautumislinkin. Linkistä ilmoittautuvat sekä perustutkinto-opiskelijat että Avoimen yliopiston opiskelijat. HUOM sinun täytyy ilmoittautua Avoimeen yliopistoon vain jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet opintorekisteriin. Jos haluat vain opiskella kurssin sisällön, ei sinun tarvitse ilmoittautua Avoimeen yliopistoon.

Kurssi on maksuton Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijalle.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Esitietovaatimus AYMAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi I.

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston alkeet.

Tilastotieteen peruskäsitteistö ja menetelmät siten että esitietoina on MAT12001 Tilastotide ja R tutuksi I. Kahden populaation vertaaminen, t-testin yleistys, varianssianalyysi, lineaarinen regressio, yhteensopivuustestit, riippumattomuustestit, ei-parametriset testit, bayes-päättelyn alkeet.

R-ohjelmiston käytön alkeet siten että esitietoina on opintojaksolla MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I. Listat ja tilastollinen testaaminen, listan luominen ja komponenttien nimeäminen, koodiblokit, replicate, yhden otoksen t-testi, kahden otoksen t-testi, riippumattomuustesti, yhden ja useamman selittäjän lineaarinen regressio, if else - rakenne, Bayes-päättelyä, lisäpakettien asentaminen ja käyttäminen

Kurssille osallistutaan rekisteröitymällä ja kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/. Löydät kurssin MOOC-ympäristöstä esimerkiksi hakutoiminnon avulla.

Kurssille voi osallistua haluamallaan tavalla: vierailijana tai rekisteröityneenä osallistujana, jolloin saa suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Jos kurssista ei halua opintopisteitä opintorekisteriin, on kurssille osallistuminen maksutonta. Opintopisteiden rekisteröiminen edellyttää puolestaan kurssimaksun maksamista (75 euroa) ja Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista. HUOM maksu ei koske tutkinto-opiskelijoita! Kurssi on tutkinto-opiskelijoille ilmainen. Vain täyden 5 opintopisteen suoritukset rekisteröidään. Löydät linkin Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta MOOC-ympäristöstä.

Arvosteluasteikko 1-5.

Pääasiallisin suoritusmuoto on digitaalinen. Laskuharjoitusten ohjaus, palautus sekä tarkastus toteutetaan digitaalisesti, mutta laskuharjoitusten tueksi on mahdollista osallistua vapaaehtoiseen lähiohjaukseen.

Opintojakso on osa Tilastotieteen perusopintoja (25 op).