Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Seuraa kurssin tietoja matemaattiisten tieteiden kandiohjelman kurssiohjelmasta https://courses.helsinki.fi/fi/MAT12003/119967521 .

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 15.1.2018
12:15 - 14:00
Ke 17.1.2018
12:15 - 14:00
Ma 22.1.2018
12:15 - 14:00
Ke 24.1.2018
12:15 - 14:00
Ma 29.1.2018
12:15 - 14:00
Ke 31.1.2018
12:15 - 14:00
Ma 5.2.2018
12:15 - 14:00
Ke 7.2.2018
12:15 - 14:00
Ma 12.2.2018
12:15 - 14:00
Ke 14.2.2018
12:15 - 14:00
Ma 19.2.2018
12:15 - 14:00
Ke 21.2.2018
12:15 - 14:00
Ma 26.2.2018
12:15 - 14:00
Ke 28.2.2018
12:15 - 14:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lukion pitkän matematiikan oppimäärä.

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan perusteet.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat klassinen todennäköisyys, todennäköisyyden aksioomat ja perusominaisuudet, kombinatoriikkaa todennäköisyyslaskennan tarpeisiin, ehdollinen todennäköisyys, riippumattomuus, toistokokeet, kokonaistodennäköisyyden ja Bayesin kaava, satunnaismuuttuja, diskreetit ja jatkuvat jakaumat, binomijakauma, geometrinen jakauma, hypergeometrinen jakauma, Poisson-jakauma, tasainen jakauma, eksponenttijakauma, normaalijakauma, jakaumien tunnusluvut, odotusarvo, varianssi, kovarianssi, moodi, mediaani, suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvolause, normaaliapproksimaatio, diskreettien jakaumien approksimointi, korrelaatio.

Seuraa kurssin tietoja matemaattiisten tieteiden kandiohjelman kurssiohjelmasta.

Oppimateriaali annetaan kurssin Moodle-sivustolla.

Opintosuoritus arvioidaan kurssikokeella. Opintojakson aikana ratkaistuista laskuharjoitustehtävistä sekä suoritetuista vertais- ja itsearvioinneista saa arvosanaan vaikuttavia aktiivisuuspisteitä kurssikokeeseen.

Keskeistä on luennoille osallistuminen ja yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa laskuharjoitustehtävien ratkominen sekä laskuharjoituksiin liittyvien vertais- ja itsearviointien tekeminen.