Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin voi suorittaa joko kokonaan MOOC-kurssina verkossa (3 op) tai verkkotehtävien lisäksi vielä osallistumalla loppukuulusteluun Helsingissä (5 op). Kurssille osallistuminen on ilmaista jos kurssista ei tarvitse opintopisteitä tai kurssisuoritusta. Opintopisteiden saaminen edellyttää Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista ja opintomaksun maksamista. HUOM opintomaksu ei kuitenkaan koske tutkinto-opiskelijoita. Avoimeen yliopistoon pääset ilmoittautumaan kurssialueelta löytyvästä linkistä.
Kurssialue on nyt auki: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=188

Kurssikoe on perjantaina 8.3. klo 12.00-14.30 Kumpulan kampuksella.

Materiaalit

Todennäköisyyslaskenta I (kurssimoniste)

Muu

Video

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssille ilmoittaudutaan Todennäköisyyslaskennan kurssialueella MOOC-ympäristössä. Löydät kurssialueelta Avoimen yliopiston ilmoittautumislinkin. HUOM sinun täytyy ilmoittautua Avoimeen yliopistoon vain jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet opintorekisteriin. Jos haluat vain opiskella kurssin sisällön, ei sinun tarvitse ilmoittautua Avoimeen yliopistoon.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lukion pitkän matematiikan oppimäärä.

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan perusteet.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat klassinen todennäköisyys, todennäköisyyden aksioomat ja perusominaisuudet, kombinatoriikkaa todennäköisyyslaskennan tarpeisiin, ehdollinen todennäköisyys, riippumattomuus, toistokokeet, kokonaistodennäköisyyden ja Bayesin kaava, satunnaismuuttuja, diskreetit ja jatkuvat jakaumat, binomijakauma, geometrinen jakauma, hypergeometrinen jakauma, Poisson-jakauma, tasainen jakauma, eksponenttijakauma, normaalijakauma, jakaumien tunnusluvut, odotusarvo, varianssi, kovarianssi, moodi, mediaani, suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvolause, normaaliapproksimaatio, diskreettien jakaumien approksimointi, korrelaatio.

Kurssille osallistutaan rekisteröitymällä ja kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/. Kurssiympäristö on auki.

Kurssista voi suorittaa 3 opintopistettä tekemällä viikottaiset harjoitustehtävät MOOC-ympäristössä.

Viisi opintopistettä voi suorittaa tekemällä viikottaiset harjoitustehtävät sekä osallistumalla loppukuulusteluun. Kurssikoe suoritetaan virallisena tenttipäivänä 8.3.2019 klo 12.00-14.30 tiedekunnassa Kumpulan kampuksella. Mikäli et hyvästä syystä pääse osallistumaan kurssikoetilaisuuteen, voit tehdä kurssikokeen Examinarium-tenttinä haluamanasi ajankohtana. Tästä on kuitenkin Examinarium-ilmoittautumisen lisäksi ilmoitettava sähköpostilla Mikalle (mika.koskenoja@helsinki.fi) etukäteen.

Löydät virallisen kurssikokeen ajankohdan ja paikat täältä.

Katso tarkemmat tiedot Exarium-tenttiin liittyvistä käytännöistä täältä.

Oppimateriaali löytyy kurssin MOOC-ympäristöstä. Oppimateriaali sisältää viikoittaisia harjoitustehtäviä ja videoluentoja.

Katso tarkemmat tiedot MOOC-ympäristöstä.

Kurssi toteutetaan verkkomuotoisesti MOOC-ympäristössä. MOOC-ympäristössä oppimista ovat tukemassa videoluennot.

Kurssilla on viikottaisia harjoitustehtäviä, joihin voi kysyä apua keskustelualueella. Lisäksi viiden opintopisteen suoritus edellyttää kurssikokeeseen osallistumista.