Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi alkaa kesäkuun alussa ja kestää elokuun loppuun. Kirjaudu kurssin MOOCiin alla olevasta Moodle-painikkeesta.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssille ilmoittaudutaan Todennäköisyyslaskennan kurssialueella MOOC-ympäristössä. Löydät kurssialueelta Avoimen yliopiston ilmoittautumislinkin. HUOM sinun täytyy ilmoittautua Avoimeen yliopistoon vain jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet opintorekisteriin. Jos haluat vain opiskella kurssin sisällön, ei sinun tarvitse ilmoittautua Avoimeen yliopistoon.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Lukion pitkän matematiikan oppimäärä.

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan perusteet.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat klassinen todennäköisyys, todennäköisyyden aksioomat ja perusominaisuudet, kombinatoriikkaa todennäköisyyslaskennan tarpeisiin, ehdollinen todennäköisyys, riippumattomuus, toistokokeet, kokonaistodennäköisyyden ja Bayesin kaava, satunnaismuuttuja, diskreetit ja jatkuvat jakaumat, binomijakauma, geometrinen jakauma, hypergeometrinen jakauma, Poisson-jakauma, tasainen jakauma, eksponenttijakauma, normaalijakauma, jakaumien tunnusluvut, odotusarvo, varianssi, kovarianssi, moodi, mediaani, suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvolause, normaaliapproksimaatio, diskreettien jakaumien approksimointi, korrelaatio.

Kurssille osallistutaan rekisteröitymällä ja kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/.

Kurssista voi suorittaa 3 tai 5 opintopistettä. Kurssista voi suorittaa 3 opintopistettä tekemällä viikottaiset harjoitustehtävät MOOC-ympäristössä. Viisi opintopistettä voi suorittaa tekemällä viikottaiset harjoitustehtävät sekä osallistumalla lisäksi loppukuulusteluun. Loppukuulustelu järjestetään 11.9.2019 17-20

Ilmottaudu loppukuulusteluun Avoimen yliopiston omat sivut palvelussa viimeistään 10 vrk ennen tenttiä.

Täältä löydät lisätietoja tenttiin ilmoittautumisesta.

Oppimateriaali löytyy kurssin MOOC-ympäristöstä. Oppimateriaali sisältää viikoittaisia harjoitustehtäviä ja videoluentoja.

3 opintopisteen suoritus hyväksytty/hylätty

5 opintopisteen suoritus 1-5

HUOM KURSSIN AIKATAULU ON MUUTTUNUT!

Kurssi toteutetaan verkkomuotoisesti MOOC-ympäristössä. MOOC-ympäristössä oppimista ovat tukemassa videoluennot.

Kurssilla on viikottaisia harjoitustehtäviä, joihin voi kysyä apua keskustelualueella. Lisäksi viiden opintopisteen suoritus edellyttää kurssikokeeseen osallistumista.

Kurssikoe järjestetään 11.9.2019 17-20.

Ilmottaudu loppukuulusteluun Avoimen yliopiston omat sivut palvelussa viimeistään 10 vrk ennen tenttiä.

Täältä löydät lisätietoja tenttiin ilmoittautumisesta.