Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Viestit

Petteri Piiroinen

Julkaistu, 20.3.2020 klo 13:16

Hei. Kurssin suorituksessa on tapahtunut muutoksia johtuen poikkeustilanteesta. Kaikki tiedotus ja tieto muutoksista tapahtuu kurssin Moodlen välityksellä.

Vuorovaikutus

Kurssilla pääasiallinen alusta on Moodle-alusta, missä laskuharjoitukset ja digiohjaus tapahtuu (Moodle-alusta on nyt avattu). Lisäksi kurssilla on käytössä presemoalue, joka on auki 24/7. Presemossa voi esittää anonyymisti lyhyitä kysymyksiä ja kommentteja. Seuraan Presemossa käytävää keskustelua joskus myös luentojen aikana. Luennoilla ja Moodlessa käytävä keskustelu on tärkeä osa kurssin opiskelua ja Presemo tarjoaa siihen anonyymin lisämahdollisuuden. Kerään myös "pikkuhilijaa" kaiken Presemokeskustelun kurssisivulle näkyviin pysyvässä muodossa ja viikkokohtaisesti eriteltynä.

Materiaalit

Materiaalit löytyvät kurssin Moodle-sivulta. Moodle-sivu on avattu ja linkki sinne löytyy sivun painikkeesta.

Video

Täältä löydät linkin luento-striimiin. Tallenteet laitan Moodle-sivulle.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Katso aikataulu koulutusohjelman kurssisivulta.

Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet sekä niiden tulkinnat pääasiassa ns. frekventistisen päättelyn näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita: tilastollisen päättelyn tavoitteet, (parametrinen) tilastollinen malli, uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä, luottamusvälit ja -joukot, tilastollisen testauksen perusasetelma, hypoteesit, testisuure ja p-arvo, t-testi ja z-testi normaalijakauman odotusarvolle, pienimmän neliösumman menetelmä ja lineaarinen malli, Bayes-päättelyn alkeet.

Luentoja joille ei ole osallistumispakkoa, sekä laskuharjoituksia. Laskuharjoitusten ohjaus, palautus sekä tarkastus toteutetaan digitaalisesti, mutta laskuharjoitusten tueksi on mahdollista osallistua vapaaehtoiseen lähiohjaukseen. Opintojakson suoritus täysin digitaalisesti on mahdollista, kurssikoetta lukuunottamatta. Opintojakson voi myös suorittaa erilliskokeessa.

Opiskelijat vertaisarvioivat sekä itsearvioivat viikoittaiset laskuharjoitustehtät. Opiskelijoita kannustetaan ohjaamaan toisiaan, ja tämän tapahtuessa digitaalisesti, on ohjausaktiviteetin e-jälkeä mahdollista käyttää kurssiarvosanaan vaikuttavana kannustimena.

Seuraa kurssin tietoja matemaattisten tieteiden kandiohjelman kurssiohjelmasta.