Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suorittanut osaa soveltaa tilastollista päättelyä ja lineaarista mallia (regressioanalyysi) data-aineistoon. Kysymyksessä on open-data raaka-aineiston analysointiin perustuvan tutkimuksellisen tehtävänannon itsenäinen toteutus.

Itsenäinen työ johon on valittavissa raaka-aineisto (open-data). Tehtävänannossa määritellään tutkimuskysymykset, joiden toteuttaminen on mahdollista esitietovaatimuksissa lueteltujen opontojaksojen perusteella. R-ohjelmiston peruskäytön lisäksi on osattava itseopiskelun kautta oppimaan lisää suoriutuakseen tehtävänannosta.

Koulutusohjelman kurssisivu.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ilman ohjausta.