Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 29.7.2019
15:00 - 16:00
Ma 29.7.2019
16:00 - 18:00
Ti 30.7.2019
16:00 - 18:00
Ke 31.7.2019
16:00 - 18:00
To 1.8.2019
16:00 - 18:00
Pe 2.8.2019
13:00 - 15:00
Ma 5.8.2019
16:00 - 18:00
Ti 6.8.2019
16:00 - 18:00
Ke 7.8.2019
16:00 - 18:00
To 8.8.2019
16:00 - 18:00
Pe 9.8.2019
13:00 - 15:00
Ma 12.8.2019
16:00 - 18:00
Ti 13.8.2019
16:00 - 18:00
Ke 14.8.2019
16:00 - 18:00
To 15.8.2019
16:00 - 18:00
Pe 16.8.2019
13:00 - 15:00
Ma 19.8.2019
16:00 - 18:00
Ti 20.8.2019
16:00 - 18:00
Ke 21.8.2019
16:00 - 18:00
To 22.8.2019
16:00 - 18:00
Pe 23.8.2019
13:00 - 15:00
Ma 26.8.2019
16:00 - 18:00
Ti 27.8.2019
16:00 - 18:00
Ke 28.8.2019
16:00 - 18:00
To 29.8.2019
16:00 - 18:00
Pe 30.8.2019
14:00 - 16:00

Kurssin suorittaminen

Kurssilla tehdään viikottaisia harjoitustehtäviä ja yksi laajempi projektityö. Lisäksi kurssilla voi olla erillisiä itse- ja vertaisarviointitehtäviä. Kaikkiin tehtäviin saa ohjausta, ja tehtäviä voi tehdä ryhmissä.

Opintojakson arvosana määräytyy palautetuista tehtävistä saatujen pisteiden perusteella. Erillistä tenttiä ei järjestetä.

Kurssin voi suorittaa etäopiskellen. Kaikki tehtäväpalautukset tehdään kurssin Moodle-sivulla, joka avataan kurssin alkaessa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan aineopintohin. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarilagebra ja matriisilaskenta I. Opintojakson voi suorittaa yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkaan kanssa.

Vektoriavaruuksiin sekä lineaarikuvauksiin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Opintojakso suoritetaan joko yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkaan kanssa tai sen jälkeen. Opintojakso suoritetaan opintojakson Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I jälkeen.

Vektoriavaruuksien ja lineaarikuvausten perusteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

Opintomonisteena on J. Häsä, L. Oinonen ja J. Rämö: Johdatus lineaarialgebraan, osa II

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Luennot ja laskuharjoitukset

Viikko 31: 29.7.-2.8.2019
Luennot (3h): ma 15-16 ja to 16-18
Ohjaus (8h): ma 16-18, ti 16-18, ke 16-18, pe 13-15

Viikot 32-35: 5.8. - 30.8.2019
Luennot (2h): to 16-18
Ohjaus (8h): ma 16-18, ti 16-18, ke 16-18, pe 13-15