Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opiskelija osaa selittää työn ja terveyden välisen yhteyden sekä tuntee työhön liittyvien sairauksien syntymiseen ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä.

Martimo KP, Antti-Poika M, Uitti J (toim.). Työstä terveyttä, Duodecim, Helsinki 2018 (yht. 75 sivua): Luvut 1 Työelämän ja työterveyden kehitys Suomessa (s. 12-16), 2 Työterveyteen liittyvää lainsäädäntöä (17-27), 5 Työterveyshuolto osana terveydenhuoltojärjestelmää (57-63) 11 Työ ja mielenterveys (118-131), 12 Työ ja liikuntaelimistö (132-142), 13 Työhön liittyvät kemialliset, fysikaaliset ja biologiset altisteet (143-158), 17 Työkyvyttömyyden ja jäljellä olevan työkyvyn arviointi (199-209).

Lindström K., Leppänen A. Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. Työterveyslaitos, Helsinki 2003.

Taskinen H, Uitti J. (toim.). Työperäiset sairaudet. Työterveyslaitos, Helsinki 2011.

Michelsen T, Reijula K ym. (toim.). Työelämän perustietoa. Helsinki: Duodecim, 2018 ISBN 978-951-656-547-0

Asteiikko 0-5.

Kirjatentti HUOM! Tentit 4.3. ja 27.5. järjestetään klo 16-19. Tentit järjestetään Meilahdessa. Katso tarkka paikka tenttilistasta.

Ma 1.10.2018 klo 17-20

Ma 10.12.2018 klo 17-20

Ma 21.1.2019 klo 17-20

Ma 4.3.2019 klo 16-19

Ma 27.5.2019 klo 16-19

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat