Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot sopviat kaikille kansanterveystieteestä kiinnostuneille.

Opiskelija tuntee ja osaa kriitisesti verrata keskeisiä ympäristöaltisteista, niiden terveysvvaikutiksia ja kansanterveydellistä merkistystä Suomessa nyt ja aiemmin sekä arvioida ympäristöterveydellisen riskinarvioinnin ja alan tutkimuksen menetelmiä.

Mussalo-Rauhamaa H, Paile W, Tuomisto J, Vuorinen HS (toim.): Ympäristöterveys, 1. painos, Duodecim, Helsinki 2007. (tai uudempi painos).

Pekkanen J, Lampi J. Rakennusten kosteus- ja homevauriot ja terveys. Duodecim 2015; 131:1749–55 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015112519211

Jantunen M, Komulainen H, Nevalainen A, Tuomisto J, Venäläinen R, Viluksela M. Selvitys elinympäristön kemikaaliriskeistä : kansallisen kemikaaliohjelman taustaselvitys. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B : 11/2005 http://julkari.fi/handle/10024/78735

Keinänen J, Forss P. Kunnallinen ympäristöterveydenhuolto. http://www.ymparistojaterveys.fi/wp-content/uploads/2008/06/YTHesitevalm...

Tommila P, Vanhanen J, Halonen M, Rinne P. Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Sitran selvityksiä, Helsinki, 2013 http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia74_151213.pdf

Suomeen soveltuvin osin: Smith, K.R., A.Woodward, D. Campbell-Lendrum, D.D. Chadee, Y. Honda, Q. Liu, J.M. Olwoch, B. Revich, and R. Sauerborn, 2014: Human health: impacts, adaptation, and co-benefits. In: Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 709-754.

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap11_FINAL.pdf

Kirjatentti HUOM! 4.3. ja 27.5. tentit järjestetään klo 16-19. Tentit järjestetään Meilahdessa. Katsoa tarkka paikka tenttilistasta.

Ma 1.10.2018 klo 17-20

Ma 10.12.2018 klo 17-20

Ma 21.1.2019 klo 17-20

Ma 4.3.2019 klo 16-19

Ma 27.5.2019 klo 16-19

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Opintojakso on osa Kansanterveystieteen perusopintoja.