Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Mussalo-Rauhamaa H, Paile W, Tuomisto J, Vuorinen HS (toim.): Ympäristöterveys, 1. painos, Duodecim, Helsinki 2007. (tai uudempi painos).

Pekkanen J, Lampi J. Rakennusten kosteus- ja homevauriot ja terveys. Duodecim 2015; 131:1749–55 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015112519211

Jantunen M, Komulainen H, Nevalainen A, Tuomisto J, Venäläinen R, Viluksela M. Selvitys elinympäristön kemikaaliriskeistä: kansallisen kemikaaliohjelman taustaselvitys. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B:11/2005 http://julkari.fi/handle/10024/78735

Keinänen J, Forss P. Kunnallinen ympäristöterveydenhuolto. http://www.ymparistojaterveys.fi/wp-content/uploads/2017/11/YTHesite.pdf

Tommila P, Vanhanen J, Halonen M, Rinne P. Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Sitran selvityksiä, Helsinki, 2013 http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia74_151213.pdf

Suomeen soveltuvin osin: Smith, K.R., A.Woodward, D. Campbell-Lendrum, D.D. Chadee, Y. Honda, Q. Liu, J.M. Olwoch, B. Revich, and R. Sauerborn, 2014: Human health: impacts, adaptation, and co-benefits. In: Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 709-754.

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap11_FINAL.pdf

Huom. viimeinen tentti 25.5. järjestetään poikkeuksellisesti Examinarium-tenttinä! Ohessa lisätietoa tentistä: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

Kirjatentti

Ma 30.9.2019 klo 16.30-19.30

Ma 9.12.2019 klo 16.30-19.30

Ma 27.1.2020 klo 16.30-19.30

Ma 16.3.2020 klo 16.30-19.30

25.5.2020 Examinarium-tentti: Ympäristölääketieteen tentin voi suorittaa 25.5.-18.6. välisenä aikana.

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat