Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot sopivat kaikille kansanterveustieteestä kiinnostuneille.

Opiskelija osaa selittää ja kuvata terveyden edistämisen merkityksen kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa ja osaa kriitutisesti pohtia erillaisia terveuyden edistämisen toimia keskenään.

Koskenvuo K. (toim.): Sairauksien ehkäisy. Duodecim, Helsinki 2003 tai uudempi laitos

Downie RJ, Fyfe C, Tannahill A: Health promotion, models and values. Oxford University

Press

Ståhl T, Rimpelä A (toim.): Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon

haasteena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Teema 9/2010, Helsinki 2010

Kirjatentti HUOM! 4.3. ja 27.5. tentit järjestetään klo 16-19. Tenttipaikka on Meilahdessa. Katso tarkka paikka tenttilistasta.

Ma 1.10.18 klo 17-20

Ma 10.12.18 klo 17-20

Ma 21.1.19 klo 17-20

Ma 4.3.19 klo 16-19

Ma 27.5.19 klo 16-19

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat