Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opiskelija osaa selittää ja kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen keskeisten kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa

Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.): Ravitsemustiede, Duodecim, 4. painos, 2012

Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.): Liikuntalääketiede (Duodecim, 3.-8. painos (Print on demand) 2016)

Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion

ravitsemusneuvottelukunta. Juvenes Oy. Helsinki 2014

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/...

Asteikolla 0-5

Kirjatentti HUOM! 4.3. ja 27.5. tentit klo 16-19. Tentit järjestetään Meilahdessa. Katso tenttilistasta tarkka paikka.

Ma 1.10.2018 klo 17-20

Ma 10.12.2018 klo 17-20

Ma 21.1.2019 klo 17-20

Ma 4.3.2019 klo 16-19

Ma 27.5.2019 klo 16-19

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat