Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Huom. Jakson viimeinen tentti järjestetään verkkotenttinä Moodlessa! Moodle-linkki lisätään tälle sivulle myöhemmin.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.): Ravitsemustiede. Helsinki, Duodecim, 4. painos, 2012

Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.): Liikuntalääketiede. Helsinki, Duodecim (3.-8. painos (Print on demand) 2016

Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemus-neuvottelukunta. Juvenes Oy. Helsinki 2014
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/...
Suositusten linkki on näköjään muuttunut: https://www.ruokavirasto.fi/vrn/ravitsemussuositukset
Ja pdf: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf

Asteikolla 0-5

Kirjatentti

Ma 30.9.2019 klo 16.30-19.30

Ma 9.12.2019 klo 16.30-19.30

Ma 27.1.2020 klo 16.30-19.30

Ma 16.3.2020 klo 16.30-19.30

HUOM. Ma 25.5.2020 klo 16.30-19.30: Tentti järjestetään verkkotenttinä Moodlessa!

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet