Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja

MOOC-opintojaksolle voi osallistua ja tehdä osatehtäviä ilman maksua ja ilmoittautumista.

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän (2 op) Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi ja maksaa opintomaksu. Ilmoittaudu ja maksa kurssimaksu vasta kun olet suorittanut kaikki tehtävät.

Ilmoittautumislinkki sekä ohjeet ovat jakson oppimisympäristössä.

Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssia suositellaan yliopisto- ja toisen asteen opiskelijoiden lisäksi jo työelämässä oleville opettajille, kerho-ohjaajille, huoltajille tai isovanhemmille, eri organisaatioiden asiantuntijoille sekä kaikille muille tiedekasvatusaktiviteettien ohjaamisesta kiinnostuneille.

Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tutkimustietoon pohjautuvia, innostavia ja eheyttäviä tiedekasvatuskokonaisuuksia, huomioiden erityisesti matematiikka ja luonnontieteet.

Opiskelija voi suorittaa kurssin joustavasti omien aikataulujensa lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Kaikille avoin Tiedekasvatus-verkkokurssi antaa valmiudet monipuolisten tiedekasvatusaktiviteettien ohjaamiseen sekä lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Kurssilla opit itsenäisesti suunnittelemaan, arvioimaan ja toteuttamaan tutkimustietoon pohjautuvia, innostavia ja eheyttäviä tiedekasvatuskokonaisuuksia. Kurssi on laajuudeltaan 2 opintopistettä.

Kahden opintopisteen teoriaosuus toteutetaan MOOC-verkkokurssina.

Itsenäistä- ja parityöskentelyä, henkilökohtaista ohjausta sekä verkossa että lähitapaamisissa. Huomioidaan oppilaskekseisyys opetusmenetelmissä. Opintojakson kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Hyväksytty-hylätty

Tiedekasvatuskurssi koostuu teoriaosuudesta (2 op) sekä käytännön osuudesta (3 op). Teoriaosuus suoritetaan käymällä Tiedekasvatuksen MOOC-kurssi. Avoimessa yliopistossa voit suorittaa vain 2 op:n teoriaosuuden.