Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu ensin kurssille. Sen jälkeen pääset kirjautumaan Moodleen ilmoittautumisen yhteydessä saamillasi Helsingin yliopiston tunnuksilla. Löydät Moodlesta tarkemmat ohjeet kurssin suorituksesta.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille, jotka kaipaavat kertausta lukiomatematiikan opintoihinsa ja taitoihinsa.

Opintojakso ei ole osa matematiikan pää- tai sivuaineopintoja. Matematiikkaa pää- tai sivuaineenaan opiskelevat voivat halutessaan sisällyttää sen tutkintonsa muut opinnot -kokonaisuuteen.

Luokanopettajaopiskelijat voivat sisällyttää opintojakson osasuoritukseksi MFK-M101 Matematiikan perusvalmiudet luokanopettajille -opintojaksoon.

Opiskelija vahvistaa ja kertaa lukion pitkän matematiikan tietoja ja taitojaan.

Kurssin voi suorittaa ympäri vuoden verkkokurssina itsenäisesti.

Lukion pitkän matematiikan keskeisten sisältöjen ja taitojen kertaaminen.

Mikä tahansa pitkän matematiikan kertauskirja tai kokonainen kirjasarja

Hyväksytty-Hylätty

Katso lisätietoa tiedekunnan kurssisivulta.