Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi löytyy täältä: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=250

Syksyllä 2019 kurssi toteutetaan verkkokurssina, joka koostuu kolmesta osasta (Matematiikkaa kaikkialla 1, 2 ja 3). Kaikkien osien suorittaminen vastaa kurssia Matematiikkaa kaikkialla 5 op.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssi on maksuton.

Kurssi kuuluu DEFA-hankkeen opintotarjontaan. DEFA-väylää koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteesta DEFA-help@cs.helsinki.fi. Kurssin sisältöön tai suoritukseen liittyviin kysymyksiin saat nopeimmin vastauksen kurssin tukikanavilta tai vastuuhenkilöltä.

Kurssille voit ilmoittautua tältä sivustolta Ilmoittaudu-linkistä tai DEFA-hankkeen kurssien koontisivuston kautta. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kurssi on maksuton.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma. Se kuuluu Matematiikan opetuksen opintoihin. Opintojakso on avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kurssit MFK-204A, MFK-204B ja MFK-204C yhdessä vastaavat kurssia MFK-204 Matematiikkaa kaikkialla (5 op), joka on pakollinen seuraavissa kokonaisuuksissa:

MFK-M201 Matematiikan opetuksen opinnot 15 op

MFK-M100 Matematiikka, perusopinnot luokanopettajille, 25 op

Kurssin voi sisällyttää valinnaiseksi kurssiksi kokonaisuuteen MFK-M210 Matematiikka, aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine), 35 op.

Kurssin voi sisällyttää Matemaattisten tieteiden kandiohjelman työelämäopintohin sekä Matemaattisten tieteiden kandiohjelman muille koulutusohjelmille tarjoamiin matematiikan opintokokonaisuuksiin.

Huom! Kurssi oli aikaisemmin tarjolla koodilla MAT20002. Kurssi korvaa vanhan kurssin Matematiikkaa kaikille (2 op) sekä Helsingin yliopistossa syksyllä 2015 ja Avoimessa yliopistossa kesällä 2016 järjestetyt Matematiikka tutuksi -kurssit (2 op).

Peruskoulumatematiikka

Opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista.

Kurssin suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa, mutta sen voi suorittaa myöhemminkin.

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu matematiikan sovelluksiin sekä yliopistomatematiikan osa-alueisiin.

Tämä on ensimmäinen osasuoritus kurssista Matematiikkaa kaikkialla. Katso tarkempaa tietoa kurssin suorittamisesta MOOC-ympäristöstä. Löydät MOOC-ympäristöstä Matematiikkaa kaikkialla -kurssialueen, jossa voit tarkastella kurssin sisältöä ja suoritusta.

Kurssi kuuluu DEFA-hankkeen opintotarjontaan. DEFA-väylää koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteesta DEFA-help@cs.helsinki.fi. Kurssin sisältöön tai suoritukseen liittyviin kysymyksiin saat nopeimmin vastauksen kurssin tukikanavilta tai vastuuhenkilöltä.

Hyväksytty/hylätty. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Kurssi alkaa 2.9. ja päättyy 17.12.2019. Suoritukset kirjataan tämän jälkeen.

Kurssit MFK-204A (1 op), MFK-204B (2 op) ja MFK-204C (2 op) vastaavat yhdessä kurssia MFK-204 Matematiikkaa kaikkialla (5 op).

Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa joko MFK-204A, MFK-204B ja MFK-204C tai MFK-204.