Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssille ilmoittaudutaan kirjautumalla MOOC-ympäristöön. https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=192#section-0

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla MOOC-ympäristöön. MOOC-ympäristöstä löytyy Matematiikkaa kaikkialla -kurssi. "Kurssin suorittaminen" osasta löytyy "Ohjeita Avoimen yliopiston kautta ilmoittautuville. Sieltä löydät ilmoittautumislinkin kurssille.

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma. Se kuuluu Matematiikan opetuksen opintoihin. Opintojakso on avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kurssit MFK-204A, MFK-204B ja MFK-204C yhdessä vastaavat kurssia MFK-204 Matematiikkaa kaikkialla (5 op), joka on pakollinen seuraavissa kokonaisuuksissa:

MFK-M201 Matematiikan opetuksen opinnot 15 op

MFK-M100 Matematiikka, perusopinnot luokanopettajille, 25 op

Kurssin voi sisällyttää valinnaiseksi kurssiksi kokonaisuuteen MFK-M210 Matematiikka, aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine), 35 op.

Kurssin voi sisällyttää Matemaattisten tieteiden kandiohjelman työelämäopintohin sekä Matemaattisten tieteiden kandiohjelman muille koulutusohjelmille tarjoamiin matematiikan opintokokonaisuuksiin.

Huom! Kurssi oli aikaisemmin tarjolla koodilla MAT20002. Kurssi korvaa vanhan kurssin Matematiikkaa kaikille (2 op) sekä Helsingin yliopistossa syksyllä 2015 ja Avoimessa yliopistossa kesällä 2016 järjestetyt Matematiikka tutuksi -kurssit (2 op).

Peruskoulumatematiikka

Opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista.

Kurssin suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa, mutta sen voi suorittaa myöhemminkin.

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu matematiikan sovelluksiin sekä yliopistomatematiikan osa-alueisiin.

Tämä on toinen osasuoritus kurssista Matematiikkaa kaikkialla. On kuitenkin suositeltavaa suorittaa suoraan 5 opintopistettä, jos haluaa kurssista täydet 5 opintopistettä, sillä kurssin toteutus saattaa muuttua. Katso tarkempaa tietoa kurssin suorittamisesta MOOC-ympäristöstä. Löydät MOOC-ympäristöstä Matematiikkaa kaikkialla -kurssialueen, jossa voit tarkastella kurssin sisältöä ja suoritusta.

Hyväksytty/hylätty. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakso on tarjolla verkkokurssina

Kurssit MFK-204A (1 op), MFK-204B (2 op) ja MFK-204C (2 op) vastaavat yhdessä kurssia MFK-204 Matematiikkaa kaikkialla (5 op).

Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa joko MFK-204A, MFK-204B ja MFK-204C tai MFK-204.