Pixabay (CC0 Creative Commons)

Opintojakso toteutetaan Mooc-verkkokurssina. Kurssi sisältää verkkoluentoja, keskusteluja ja kolme esseetehtävää eri teemoista. Kurssin voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi joustavasti: viimeinen ilmoittautumispäivä kurssille on 11.2.2019 ja tehtävät on oltava tehtyinä 10.3. mennessä. Lisätiedot kuvauksessa!

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille, mutta suoritusmerkinnän saaminen edellyttää ilmoittautumista opintojaksolle opinto-ohjelman kautta.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille opintojakso on maksuton, mutta suoritusmerkinnän saaminen edellyttää ilmoittautumista opintojaksolle opinto-ohjelman kautta. Ilmoittautumisjärjestelmä tunnistaa Helsingin yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat ja kurssille pääsee ilmoittautumaan maksutta.


Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille johtamisesta ja johtamisen opinnoista kiinnostuneille.

Ei edellytä edeltäviä opintoja.

Opintojakso johdattaa organisaatioiden johtamisen (management ja leadership) tutkimukseen ja käytäntöihin.

Tarkastelemme johtamista yleisesti toimintana, joka edellyttää yksilöllisiä taitoja ja valmiutta hyödyntää koko organisaatiota ja sen työntekijöiden osaamista. Johtajuus voidaan nähdä taitona tuottaa eli generoida organisaatioon relevantteja tavoitteita ja taitoa toteuttaa niitä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset
- tunnistaa mitä on hyvä johtaminen erilaisissa organisaatioissa
- pystyy tarkastelemaan kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä
- ymmärtää, että on tärkeä tarkastella organisaatioiden johtamista osana erilaisia systeemisiä toimintakonteksteja ja arvioida omita toimintatapoja ja potentiaalisia muutostekijöitä laaja-alaisesti

Opintojaksolla tarkastelemme johtamista toimintana, joka edellyttää yksilöllisiä taitoja sekä valmiutta hyödyntää koko organisaatiota ja sen työntekijöiden osaamista.

Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa:

* johtaminen tuloksen tekemisenä ja toiminnan organisointina
* henkilöstöjohtaminen: motivointi, työhyvinvointi ja henkilöstöhallinto
* osaamisen johtaminen
* johtamis- ja organisaatioteorioiden historia
* johtamista koskeva tutkimus
* johtamisen erityispiirteet julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla

Opettajan ilmoittamat artikkelit, jotka ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristössä. Kaikki artikkelit ovat käytettävissä Helka-kirjaston e-lehtien artikkeleina tai poimittu e-kirjoista.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Opintojakso toteutetaan kaikille avoimena Mooc-verkkokurssina. Kurssi sisältää verkkoluentoja, keskusteluja ja kolme esseetehtävää eri teemoista.

Kurssin voi suorittaa joustavasti aikavälillä 3.9.2018–10.3.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 11.2.2019. Verkko-oppimisympäristö avautuu 3.9.2018 klo 8.00. Päästäksesi verkko-oppimisympäristöön sinun tulee luoda itsellesi tunnukset mooc.helsinki.fi -alustalle (ks. ohjeet alla).

Osallistua voi kahdella eri tavalla: Maksutta vierailijana tai varsinaisena opiskelijana.

Osallistuminen vierailijana

Vierailijana voit perehtyä kurssin luentoihin, materiaaleihin, tehtäviin ja keskusteluihin. Vierailijana et kuitenkaan voi osallistua keskusteluihin tai palauttaa tehtäviä.

Toimi näin:

1. Mene osoitteeseen: mooc.helsinki.fi
2. Valitse: Kirjaudu
3. Luo itsellesi tunnus mooc-ympäristöön valitsemalla: Create new account.
3. Tämän jälkeen saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin. Klikkaa viestissä olevaa tunnuksen varmistuslinkkiä.
3. Kirjaudu tunnuksellasi mooc.helsinki.fi –alustalle: mooc.helsinki.f/login
4. Valitse: Current moocs
5. Valitse: Johdatus johtamiseen
6. Liity ao. kurssin opiskelijaksi kurssin etusivun kohdasta Kurssityökalut > Lisää minut opiskelijaksi tälle kurssille.

Osallistuminen kurssille varsinaisena opiskelijana

Varsinaisena opiskelijana voit osallistua kaikille kurssin jaksoille (I-III), suorittaa kurssin ja saada siitä opintosuoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Toimi näin:
1. Ilmoittaudu Avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksa opintomaksu 75e viimeistään 11.2.2019 (ks. opinto-ohjelman kohta Ilmoittautuminen ja maksu)
1. Mene osoitteeseen: mooc.helsinki.fi
2. Valitse: Kirjaudu
3. Luo itsellesi tunnus mooc-ympäristöön valitsemalla: Create new account.
3. Tämän jälkeen saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin. Klikkaa viestissä olevaa tunnuksen varmistuslinkkiä.
3. Kirjaudu tunnuksellasi mooc.helsinki.fi -alustalle: mooc.helsinki.fi/login
4. Valitse: Current moocs
5. Valitse: Johdatus johtamiseen
6. Liity ao. kurssin opiskelijaksi kurssin etusivun kohdasta Kurssityökalut > Lisää minut opiskelijaksi tälle kurssille.

Ks. tarkemmat ohjeet tunnuksen luomiseen

Kurssi sisältää verkkoluentoja, verkkokeskusteluja ja kolme esseetehtävää eri teemoista. Verkkoluennot jakautuvat kolmeen toisiinsa limittyvään jaksoon (I, II ja III). Kunkin jakson verkkoluentojen jälkeen jälkeen opiskelija kirjoittaa esseen (5-7 s.) luentoja ja opettajan ilmoittamia artikkeleita hyödyntäen. Esseiden aiheet voi valita jakson aihepiirin pohjalta. Aiheen valinta on osa suoritusta ja edellyttää vähintään kursorista perehtymistä artikkeleihin, vaikka esseessä käyttäisi vain esim. kahta tai kolmea.

Opiskelussa voi edetä omaan tahtiin, mutta jaksojen mukaisessa järjestyksessä. Kaikkia esseitä ei tarvitse palauttaa samana palautuspäivänä, vaan ne voi jakaa useammalle palautuspäivälle. Kuukauden viimeiseen päivään mennessä jätetyt esseet tarkastetaan kahden viikon kuluessa palautuspäivästä.

Kuukausikohtaiset palautuspäivät ovat:
su 30.9.2018
ke 31.10.2018
pe 30.11.2018
ma 31.12.2018
to 31.1.2019
to 28.2.2019

Kaikkien tehtävien viimeinen mahdollinen palautuspäivä on 10.3.2019.

Kurssin osasuorituksia ei hyväksytä enää seuraavana lukuvuonna.

Opintojakso sisältyy pakollisena Johtamisen opintokokonaisuuksiin 15 op, 25 op ja 35 op laajuuksiin. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa ainoastaan 15 opintopisteen kokonaisuuden.