Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssille voi ilmoittautua vielä 3.7. Huomio tällöin että ensimmäisen tehtävän palautuspäivä on jo 10.7.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii oikeustieteen opiskelusta kiinnostuneille, muiden kuin oikeustieteen koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille sekä oikeustieteen perusteista muuten kiinnostuneille. Opintojakso on oikeustieteen opiskeluun orientoiva.

Opintojakso tulee olla suoritettuna ennen Avoimen yliopiston muille oikeustieteen opintojaksoille osallistumista. Opintojakso ei sisälly oikeusnotaarin tutkintoon, eikä sitä voi sisällyttää oikeustieteellisen tiedekunnan väylähaun vaatimuksiin.

Opintojakso tarjoaa perustietoja ja -taitoja oikeustieteen muiden opintojen taustaksi ja tueksi. Opintojaksolla tutustut oikeustieteen keskeiseen käsitteistöön ja saat yleiskuvan oikeustieteen opiskelun keskeisistä teemoista. Saat myös välineitä itsenäiseen tiedon hankintaan, tiedon syventämiseen ja taitojen harjoittamiseen.

Opintojakson suoritettuasi

 • olet tutustunut oikeustieteeseen tieteenalana
 • osaat hahmottaa oikeudellisten normien ominaispiirteet
 • osaat hahmottaa modernin demokraattisen oikeusvaltion käsitteen
 • olet tutustunut perus- ja ihmisoikeuksiin
 • näet Suomen oikeusjärjestelmän osana kansainvälistä ja eurooppalaista viitekehystä
 • olet muodostanut yleiskuvan oikeudenaloista ja oikeudenalojen jaottelutavoista
 • olet perehtynyt oikeudenmukaisuuden ja juristin ammattietiikan keskeisiin piirteisiin
 • olet tutustunut tarkemmin joidenkin oikeudenalojen perusteisiin
 • osaat hahmottaa oikeudellisia teemoja julkisessa keskustelussa
 • olet tutustunut lainopillisen ajattelun ja argumentoinnin perusteisiin
 • olet perehtynyt oikeuslähteisiin ja harjoitellut omien kantojen oikeudellista perustelua sekä keskustelua oikeustieteellisestä teemasta ryhmässä
 • olet harjoitellut oikeustieteellisten aineiden opiskelussa tarvittavia taitoja kuten tieteellisen tekstin lukemista ja analyysia, oikeuslähteiden löytämistä ja käyttämistä sekä oikeudellisten ongelmien ratkaisemista
 • olet saanut yleiskuvan oikeustieteellisistä opinnoista Avoimessa yliopistossa ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
 • tiedät, mistä voit hankkia lisätietoa opintojakson teemoista
 • voit jatkaa opintoja Avoimen yliopiston muilla opintojaksoilla

Opintojakson keskeiset teemat ovat:

1. Oikeudellinen ajattelu
2. Lainoppi ja oikeudenalat sekä oikeustieteen opinnot
3. Oikeudenalat ja oikeudellisten ongelmien ratkaisu

Kurssin verkko-oppimateriaali http://blogs.helsinki.fi/avoin-johdatusoik/, moodle-ympäristössä olevat tallenteet sekä muu opettajan osoittama oheiskirjallisuus.

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää suoritusmistavasta riippuen kaikkien annettujen tehtävien laatimista ja/tai loppukuulustelun läpäisyä ja/tai luennoille osallistumista.

Verkkokurssi ajalla 1.6.-30.8.2018

Tehtävien alustava palautusaikataulu (varmistuu kurssin alkaessa)

 • Ennakkotehtävä: palautus moodleen ennen muiden tehtävien palauttamista. Ennakkotehtävää ei arvioida, mutta kaikki tekevät ennakkotehtävän.
 • 1. tehtävä 10.6. tai 10.7.
 • 2. tehtävä 20.6. tai 20.7.
 • 3. tehtävä: chat-keskustelutehtävä ryhmissä. Ajankohdista tulee tarkempaa tietoa kun kurssin osallistujamäärä on selvillä. Alustavasti keskustelut pidetään 28.6.-1.7. ja 27.7.-31.7. (osallistuminen jompaankumpaan). Chat-keskusteluihin ilmoittaudutaan moodlessa. Päivämääriin voi tulla lisäyksiä osallistujamäärän mukaisesti. Chat-tehtävälle on vaihtoehtoinen suoritustapa, jonka määräpäivä on viimeinen chat-keskustelun päivämäärä.
 • 4. tehtävä: verkkokeskustelutehtävä ajalla 9.-15.7. tai 9.-15.8. (osallistuminen jompaankumpaan)
 • 5. tehtävä 20.7. tai 20.8.


Tehtävillä on aina kaksi palautuspäivää, voit valita jommankumman.
Jos haluat suorittaa kurssin nopeammin, palauta tehtävät aina ensimmäiseen palautuspäivään mennessä ja valitse keskustelutehtävistä aikaisempi ajankohta.

Mukaan voi ilmoittautua vielä 3.7. Huomioi tällöin, että ensimmäisen tehtävän palautuspäivä on jo 10.7.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.6.

Linkin ja kurssiavaimen Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.