Foto: Pixabay

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euro. Mer information

Öppna universitetets sommarundervisning är avgiftsfri för grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som är närvaroanmälda vid tidpunkten för anmälan med undantag för eventuella materialavgifter.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

Praktiska anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Kuvaus

Kursen passar för alla som är intresserade av studier i juridik. Den lämpar sig också för dem som vill lära känna juridisk terminologi på svenska eller som vill studera rättsvetenskap vid Öppna universitetet.

Du måste ha genomfört kursen innan du deltar i andra kurser i juridik vid Öppna universitetet.

Kursen ingår inte i vicenotarieexamen, och den kan inte inkluderas i kurserna som ligger till grund för ansökan till juridiska fakulteten via öppna universitetsleden.

Målet med studieavsnittet är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter till stöd och som bakgrund för studierna i juridik. På kursen lär du dig den viktigaste juridiska terminologin och får en överblick över centrala teman och färdigheter i anslutning till studier i juridik. Kursen strävar efter att ge dig verktyg för att självständigt söka information, fördjupa dina kunskaper och öva dina färdigheter.

Efter genomförd kurs har du:

 • bekantat dig med juridiken som vetenskapsområde
 • fått en bild av de rättsliga normernas särdrag
 • fått en bild av vad en modern demokratisk rättsstat är och bekantat dig med de grundläggande och mänskliga rättigheterna
 • fått en förståelse för hur den finländska rättsordningen är en del av den internationella och den europeiska referensramen
 • satt in dig i de centrala principer som gäller rättvisa och juristers yrkesetik
 • lärt dig grunderna i juridiskt tänkande och juridisk argumentation, bekantat dig med rättskällorna och övat på att juridiskt motivera dina ståndpunkter
 • fått en allmän bild av rättsområdena och hur de är indelade
 • blivit närmare förtrogen med grunderna för några rättsområden
 • lärt dig identifiera juridiska teman i den offentliga debatten
 • satt in dig i rättskällor och övat upp din förmåga att motivera dina rättsliga ställningstaganden och att diskutera ett rättsligt tema i grupp
 • övat upp färdigheter som behövs när man studerar juridiska ämnen så som läsning och analys av vetenskaplig text, hur man letar efter och använder rättskällor och hur man löser rättsliga problem
 • fått en allmän bild av studierna i juridik vid Öppna universitetet och Helsingfors universitets juridiska fakultet
 • lärt dig var man får mer information om kursens teman
 • efter avklarad kurs kan du fortsätta att studera på Öppna universitetets andra studieavsnitt

Centrala teman är:

1. Juridiskt tänkande

2. Rättslära och rättsområdena samt översikt över studierna i juridik

3. Rättsområdena och juridisk problemlösning

Webbmaterial som finns i Moodle.

Enligt skalan godkänd/underkänd. För godkänd prestation förutsätts att alla uppgifter lämnats in.

Webbkurs i lärmiljön Moodle under tiden 2.5.-23.6.2019. Moodlesidan öppnas 2.5.2019. Anmälningen till kursen stängs 8.5.2019.

Prestationssätt: Webbkurs som består av en förhandsuppgift, fyra inlämningsuppgifter och webbdiskussionsuppgifter.

Kursen inleds med en förhandsuppgift. Den lämnas in på Moodle. Svaret bedöms inte, men alla ska lämna in ett svar.

Uppgifter och datum:

Uppgift 1: en kort förhandsuppgift (DL 10.5)

Uppgift. 2 : webbdiskussionsuppgifter om ett aktuellt juridiskt tema (DL 24.5, 31.5. 7.6, 14.6 och 20.6.)

Uppgift 3a) en kort uppgift om rättskällor (DL 10.5)

3b) orienterande rättsfallsanalys (straffrätt), 2-3s, (DL 17.5)

Uppgift 4: textanalys, 2 s. (DL 24.5)

Uppgift 5: rättsfallsanalys (förvaltningsrätt) 2-3s. (DL 7.6)

Uppgift 6: rättsfallsanalys (privaträtt), 2-3s.(DL 20.6)

Närmare information finns i Moodle.

Adressen och kursnyckeln till Moodles kursområde får du när du loggar in i undervisningsprogrammet med Helsingfors universitets användarnamn. OBS! Det kan du göra tidigast en dag efter din kursanmälan. Du får mer information om användarnamnet till din e-post när du har anmält dig till kursen.