Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 5.8.2019
17:00 - 19:30
Ti 6.8.2019
17:00 - 19:30
To 8.8.2019
17:00 - 19:30
Ti 13.8.2019
17:00 - 19:30
To 15.8.2019
17:00 - 19:30
Ma 19.8.2019
17:00 - 19:30
To 22.8.2019
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat töissä ympäristöhallinnossa tai muutoin ympäristöalalla (tai tavoittelevat uraa siellä) sekä ovat kiinnostuneita tieteidenalojen rajapinnoista

Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (3 op/ 5 op). Hyvät perustiedot ympäristöoikeudesta, esim. ON-R216 Ympäristöoikeus tai 20016 Ympäristäoikeuden pakolliset aineopinnot.

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa ilmasto-oikeudesta ja antaa lisää valmiuksia ilmasto-oikeuteen liittyviin käytännön tehtäviin.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvä kansainvälinen oikeus;
2) ilmastonmuutoksen hillinnän sääntely EU:ssa ja Suomessa;
3) ilmastonmuutokseen sopeutumisen sääntely;
4) ohjauskeinoista perehdytään erityisesti päästökauppaan ja ilmastolakiin; sekä
5) analysoidaan ilmasto-oikeuteen liittyvä oikeuskäytäntöä.

Seuraavista teoksista tai vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavista on valittava vähintään kaksi teosta:

1) Hollo, Erkki – Kuokkanen, Tuomas – Utter, Robert: Ilmasto-oikeus (2011);

2) Kuokkanen, Tuomas: Ilmastonmuutosta koskevan Kioton pöytäkirjan legitimiteetistä. Oikeustiede–Jurisprudentia XLVIII:2015 s. 149;

3) Koch, Hans-Joachim: Climate change law: objectives, instruments and structures of a new area of law, Ympäristöjuridiikka (EDILEX) 3/2012 s. 20–53;

4) Nordberg, Eero: Adaptation of agriculture to climate change from a global, North-European and Finnish perspective, Ympäristöjuridiikka (EDILEX) 3/2012 s. 54–89;

5) Kulovesi, Kati: Ilmasto-oikeuden synty? Katsaus ilmastonmuutosta koskevaan sääntelyyn. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja IV 2010, s. 389–429;

6) Borgström, Suvi: Luonnon monimuotoisuuden suojelu ilmaston muuttuessa – luonnonsuojelulain mahdollisuudet, rajat ja kehittämistarpeet, Ympäristöjuridiikka (EDILEX) 2/2012 s. 7–30; tai

7) HE 82/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi.

Lisäksi opiskelijan tulee valita itse tai vastuuopettajan kanssa kolme aiheeseen liittyvää viimeisen viiden vuoden aikana julkaistua tieteellistä artikkelia. Itse valitut tieteelliset artikkelit tulee hyväksyttää vastuuopettajalla. Kokonaisuudessaan yhteissivumäärä tulee olla vähintään 750 sivua. Sivumäärää laskettaessa ei oteta huomioon hakemistoja, sisällysluetteloita tai liitesivuja.

Tarkemmat kriteerit annetaan kurssin alussa.

HUOM! Ilmasto-oikeuden kurssi ei käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Luennot 21 t ja luennoilla käytävät keskustelut, oppimispäiväkirja, ennakkomateriaali ja tentti. Tentti suoritetaan verkkotenttinä Moodlessa. HUOM! Luennoilta voi olla yhden kerran pois.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista luennoille osallistumista ja ennakkomateriaaliin tutustumista ja sen sisäistämistä, oppimispäiväkirjan tekoa ja tentin suorittamista.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu viimeistään kurssin alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotentit (3 tenttikertaa):
- to 29.8.2019 klo 18-20
- to 10.10.2019 klo 18-20
- ke 27.11.2019 klo 18-20

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.