Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle avautuu 26.2. klo 9.00, jolloin moodlessa alkaa pienryhmiin ilmoittautuminen.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 28.2.2019
16:30 - 19:45
Ke 6.3.2019
16:30 - 19:45
Ke 13.3.2019
16:30 - 19:45
Ke 20.3.2019
16:30 - 19:45
Ke 27.3.2019
16:30 - 19:45
Ke 3.4.2019
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan valtiosääntöoikeuden lähtökohdat ja perusteet sekä tunnistaa valtiosääntöoikeudellisesti keskeiset kysymyksenasettelut seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

1) valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista;
2) kotimaisesta perusoikeusjärjestelmästä ja Suomen kannalta merkityksellisistä eurooppalaisista ja kansainvälisistä ihmisoikeuksien suojajärjestelmistä;
3) ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista;
4) Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön sekä kyky soveltaa näitä koskevia oikeussääntöjä ja -periaatteita;
5) opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä perustuslain kannalta merkityksellisiä ongelmia ja osaa ratkaista oikeustapauksia perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien sekä perustuslain näkökulmasta. Opiskelijan valmiudet työskennellä ryhmässä kehittyvät.

Keskeisiä aihepiirejä ovat:

1) valtiojärjestyksen perusteet: täysivaltaisuus, kansanvaltaisuus, oikeusvaltioperiaate, valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi, kansalaisuus;
2) kotimaisen perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet;
3) eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto sekä niiden toimivaltasuhteet;
4) lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käytön perusteet;
5) toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen;
6) laillisuusvalvonta;
7) EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön keskinäissuhde sekä Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu.

1) Hallberg, Pekka et al. (toim.): Perusoikeudet (2011, saatavissa myös sähköisenä), luku II.1. Perusoikeuksien käsite ja luokittelu (s. 63–87), luvut II.2. Perusoikeuksien soveltamisala, II.3. Perusoikeuksien rajoittaminen ja II.4. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja perusoikeusjärjestelmä (s. 89–195), luvut III.1. Suomen valtiosäännön perusperiaatteet ja III.2. Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kielto (s. 217–279), sekä luvun IV.3. Perus- ja ihmisoikeuksien kansainvälinen valvonta osalta kappaleesta 2. Muut eurooppalaiset oikeussuoja- tai valvontamekanismit -kappaleesta alkaen luvun IV.3. loppuun (s. 886–905) (218 s.);

2) Jyränki, Antero – Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus (2012, saatavissa myös sähköisenä), luvut 2.2, 2.3 ja 2.4 (s. 68–94) sekä luvut 3 ja 4 (s. 138–371) (248 s.) tai/eller Jyränki, Antero – Husa, Jaakko: Konstitutionell rätt (2015), s. 58–87 och 135–384 (280 s.);

3) Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita (2016, saatavissa myös sähköisenä), luvut V (s. 135–188) ja VII (s. 221–246) (80 s.);

4) Pellonpää, Matti et al.: Euroopan ihmisoikeussopimus (2012, saatavissa myös sähköisenä), luku II kohdat 2–4 sekä luku III (s. 15-80), luvut V ja VI (s. 141–311). (232 s.) tai/eller Matti Pellonpää, Europeiska människorättskonventionen, 2007, II 2-4; III, V och VI

(Yhteensä 778 s.)

Voit myös lukea Euroopan ihmisoikeussopimus -kirjan vuoden 2012 painoksen sijaan vuoden 2018 painoksen (saatavissa myös sähköisenä). 2018 painoksesta luetaan luku II kohdat 2–4 sekä luku III (s. 12-85), luvut V ja VI (s. 165-364)

Erityisesti ruotsin kielellä tentin suorittavat opiskelijat voivat halutessaan tutustua oheismateriaalina seuraavaan teokseen: Ojanen, Tuomas: De grundläggande och mänskliga rättigheterna – en introduktion (2010).

Oikeustapausharjoitukset arvostellaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty. Arvioinnissa voidaan hyödyntää vertaispalautetta. Valtiosääntöoikeuden välikuulustelu toteutetaan verkkotenttinä. Arvostelu yleisellä asteikolla.

Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa kurssi on laajuudeltaan 5 op ja se sisältää myös Julkisoikeus I -temaattisen kokonaisuuden kokoavan loppukuulustelun. Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa loppukuulustelua. Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat loppukuulustelun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Myös Avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa loppukuulustelu tiedekunnassa, jos hän pääsee myöhemmin oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Työtavat:
- luennot ja pienryhmissä tehtävät oikeustapausharjoitukset sekä harjoitusten läpikäyminen luentojen yhteydessä tehtävissä työpajoissa. Lähiopetusta yhteensä 24 t (2 op).Osallistuminen tehtävien tekoa varten määrättäviin pienrymiin on pakollista. HUOM! Pienryhmätyöskentelyyn sisältyy työskentelyä myös lähiopetuksen ulkopuolella.

Luennolla ei ole läsnäolopakkoa. Opiskelijan tulee kuitenkin olla paikalla silloin, kun hänen pienryhmänsä esittelee vastauksiaan. Opiskelijan tulee myös hallita kaikki luennoilla läpikäytävät seikat. Luennoilla käydään läpi monia sellaisiakin asioita (mm. pienryhmätyöskentelyyn ja valtiosääntöoikeudelliseen analyysiin valmentavat seikat), joita ei ole mahdollista opiskella muista lähteistä. Lisäksi aktiivisella läsnäololla on kurssiarvosanaa korottava vaikutus. Ensimäisellä luentokerralla käydään läpi kurssin käytännön seikat.

- välikuulustelu, joka järjestetään verkkotenttinä (2 op). Luennot ja pienryhmätyöskentely (2 op) oltava hyväksytysti suoritettu ennen välikuulusteluun osallistumista.

Välikuulustelu (verkkotentti moodlessa):
- ma 15.4.2019 klo 17-19
- ma 27.5.2019 klo 17-19
- to 27.6.2019 klo 17-19

Moodle avautuu ti 26.2. Ryhmäjako nähtävillä moodlessa sen avautuessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen.

Pidä luennoilla mukanasi kannettavaa tietokonetta yms. verkkoyhteydellä. Luentosaleissa pääsee kirjautumaan Eduroam -langattomaan verkkoon yliopiston käyttäjätunnuksella, joka kirjoitetaan muodossa tunnus@helsinki.fi.

Muista ilmoittautua verkkotenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin, ilmoita asiasta yhteydenottolomakkeella avoimen yliopiston koulutusasiantuntijalle heti jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Huom! Kurssi on työläs ja aikataulullisesti haastava ja vaatii opiskelijalta sitoutumista.

Kurssi on kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon ja on siellä osa Julkisoikeus I -temaattista kokonaisuutta.