Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi on valitettavasti peruttu.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan valtiosääntöoikeuden lähtökohdat ja perusteet sekä tunnistaa valtiosääntöoikeudellisesti keskeiset kysymyksenasettelut seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

1) valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista;
2) kotimaisesta perusoikeusjärjestelmästä ja Suomen kannalta merkityksellisistä eurooppalaisista ja kansainvälisistä ihmisoikeuksien suojajärjestelmistä;
3) ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista;
4) Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön sekä kyky soveltaa näitä koskevia oikeussääntöjä ja -periaatteita;
5) opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä perustuslain kannalta merkityksellisiä ongelmia ja osaa ratkaista oikeustapauksia perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien sekä perustuslain näkökulmasta. Opiskelijan valmiudet työskennellä ryhmässä kehittyvät.

1) Hallberg, Pekka et al. (toim.): Perusoikeudet (2011, saatavissa myös sähköisenä), luku II.1. Perusoikeuksien käsite ja luokittelu (s. 63–87), luvut II.2. Perusoikeuksien soveltamisala, II.3. Perusoikeuksien rajoittaminen ja II.4. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja perusoikeusjärjestelmä (s. 89–195), luvut III.1. Suomen valtiosäännön perusperiaatteet ja III.2. Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kielto (s. 217–279), sekä luvun IV.3. Perus- ja ihmisoikeuksien kansainvälinen valvonta osalta kappaleesta 2. Muut eurooppalaiset oikeussuoja- tai valvontamekanismit -kappaleesta alkaen luvun IV.3. loppuun (s. 886–905) (218 s.);

2) Jyränki, Antero – Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus (2012, saatavissa myös sähköisenä), luvut 2.2, 2.3 ja 2.4 (s. 68–94) sekä luvut 3 ja 4 (s. 138–371) (248 s.) tai/eller Jyränki, Antero – Husa, Jaakko: Konstitutionell rätt (2015), s. 58–87 och 135–384 (280 s.);

3) Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita (2016, saatavissa myös sähköisenä), luvut V (s. 135–188) ja VII (s. 221–246) (80 s.);

4) Pellonpää, Matti et al.: Euroopan ihmisoikeussopimus (2012, saatavissa myös sähköisenä), luku II kohdat 2–4 sekä luku III (s. 15-80), luvut V ja VI (s. 141–311). (232 s.) tai/eller Matti Pellonpää, Europeiska människorättskonventionen, 2007, II 2-4; III, V och VI

(Yhteensä 778 s.)

Voit myös lukea Euroopan ihmisoikeussopimus -kirjan vuoden 2012 painoksen sijaan vuoden 2018 painoksen (saatavissa myös sähköisenä). 2018 painoksesta luetaan luku II kohdat 2–4 sekä luku III (s. 12-85), luvut V ja VI (s. 165-364)

Erityisesti ruotsin kielellä tentin suorittavat opiskelijat voivat halutessaan tutustua oheismateriaalina seuraavaan teokseen: Ojanen, Tuomas: De grundläggande och mänskliga rättigheterna – en introduktion (2010).

Oikeustapausharjoitukset arvostellaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty. Arvioinnissa voidaan hyödyntää vertaispalautetta. Valtiosääntöoikeuden välikuulustelu toteutetaan verkkotenttinä. Arvostelu yleisellä asteikolla.

Moodle avautuu 2.1., jolloin moodlessa alkaa ilmoittautuminen pienryhmiin. Ilmoittaudu pienryhmään ehdottomasti viimeistään 8.1. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

SUORITUSTAPA

Ensimäisellä luentokerralla 8.1. käydään läpi myös kurssin käytännön seikat!

- luennot ja pienryhmissä tehtävät oikeustapausharjoitukset (2 op, yht. 24 t). Harjoitukset käydään läpi ryhmittäin luentojen yhteydessä pidettävissä työpajoissa 15.1.-12.2.

Osallistuminen pienrymiin on pakollista. HUOM! Pienryhmätyöskentelyyn sisältyy työskentelyä myös lähiopetuksen ulkopuolella. Jokainen ryhmä palauttaa työnsä moodleen omaa esityspäivää edeltävänä päivänä. Luennolla ei ole läsnäolopakkoa. Opiskelijan tulee kuitenkin olla paikalla silloin, kun hänen pienryhmänsä esittelee vastauksiaan. Opiskelijan tulee myös hallita kaikki luennoilla läpikäytävät seikat. Luennoilla käydään läpi monia sellaisiakin asioita (mm. pienryhmätyöskentelyyn ja valtiosääntöoikeudelliseen analyysiin valmentavat seikat), joita ei ole mahdollista opiskella muista lähteistä. Lisäksi aktiivisella läsnäololla on kurssiarvosanaa korottava vaikutus.

- välikuulustelu, joka järjestetään verkkotenttinä (2 op). Luennot ja pienryhmätyöskentely (2 op) suoritetaan ennen välikuulusteluun osallistumista.

Välikuulustelu (verkkotentti moodlessa):
- ke 4.3.2020 klo 17-19
- ma 20.4.2020 klo 17-19
- to 28.5.2020 klo 17-19

Muista ilmoittautua verkkotenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin, ilmoita asiasta yhteydenottolomakkeella avoimen yliopiston koulutusasiantuntijalle heti jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

---

Pidä luennoilla mukanasi kannettavaa tietokonetta yms. verkkoyhteydellä. Luentosaleissa pääsee kirjautumaan Eduroam -langattomaan verkkoon yliopiston käyttäjätunnuksella, joka kirjoitetaan muodossa tunnus@helsinki.fi.

Huom! Kurssi on työläs ja aikataulullisesti haastava ja vaatii opiskelijalta sitoutumista.