Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle avautuu 24.10.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 31.10.2019
17:00 - 19:45
To 7.11.2019
17:00 - 19:45
To 14.11.2019
17:00 - 19:45
To 21.11.2019
17:00 - 19:45
To 28.11.2019
17:00 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Yleisen hallinto-oikeuden suoritettuaan opiskelija:

1) tunnistaa ja ymmärtää julkishallinnon oikeudelliset ominaispiirteet: hallinnon lainalaisuuden, hallinnon oikeusperiaatteet, keskeiset käsitteet ja säännökset sekä niiden liitännät yhteiskuntaan;
2) tunnistaa ja ymmärtää hallintotoiminnan valtiosääntö-, perus- ja ihmisoikeusliitännät sekä eurooppaoikeuden vaikutukset kansalliseen hallintoon;
3) tuntee julkisen vallankäytön ja hallinto-oikeuden yleisten oppien perusteet;
4) osaa tunnistaa hallinto-oikeudellisia ongelmia, hankkia tietoa eri oikeuslähteistä ja ratkaista hallinto-oikeudellisia kysymyksiä analyyttisesti, kriittisesti ja monipuolisesti;
5) kykenee soveltamaan opittua myös käytännössä.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1) hallinto-oikeuden yleiset opit, keskeiset käsitteet ja hallinnon oikeusperiaatteet;
2) julkishallinnon asema, rakenne ja tehtävät;
3) julkisen vallan, hallinnollisen sääntelyn ja julkisen palvelun perusteet;
4) eurooppalainen hallinto-oikeus;
5) julkisuus, tietosuoja ja informaatio-oikeus.

Mäenpää, Olli: Yleinen hallinto-oikeus (2017). (450 s.)

Säädökset:

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 2, 21–22, 106–111 ja 118–126 §
Hallintolaki 6.6.2003/434
Hallintolainkäyttölaki 26.7.1996/586
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621
Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301.

Säädösluettelo ei ole tyhjentävä. Tentissä edellytetään kykyä soveltaa luettelossa mainitsemattomiakin säädöksiä, minkä vuoksi on osattava käyttää hyväksi lakikirjojen hakemistoja ja viittauksia.

Ryhmätyöt arvostellaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty. Arvioinnissa voidaan hyödyntää vertaispalautetta. Välikuulustelu arvioidaan yleisellä asteikolla.

Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa kurssi on laajuudeltaan 3 op ja se sisältää myös Julkisoikeus I -temaattisen kokonaisuuden kokoavan loppukuulustelun. Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa loppukuulustelua.

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat loppukuulustelun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Myös Avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa loppukuulustelu tiedekunnassa, jos hän pääsee myöhemmin oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Moodle avautuu to 24.10., jolloin moodlessa alkaa ilmoittautuminen pienryhmiin. Ilmoittaudu pienryhmään mahdollisimman nopeasti. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

SUORITUSTAPA

- luennot ja oikeustapausharjoitukset (1 op). Oikeustapausharjoitukset tehdään ja käydään läpi pienryhmissä opetuksen yhteydessä. Harjoituksia käsitellään 14.11., 21.11. ja 28.11. opetuskerroilla. Jokainen ryhmä esiintyy kerran ja opponoi kerran. Lähiopetusta yhteensä 16 t. Osallistuminen pienryhmiin sekä pienryhmäopetukseen on pakollista. Tarkempi ohjeistus luennoilla ja moodlessa.

- välikuulustelu (1 op), joka järjestetään verkkotenttinä. Luennot ja pienryhmätyöskentely suoritetaan ennen välikuulusteluun osallistumista.

Välikuulustelu (verkkotentti moodlessa):
- ma 9.12.2019 klo 17-20
- ma 20.1.2020 klo 17-20
- ma 2.3.2020 klo 17-20

Muista ilmoittautua verkkotenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin, ilmoita asiasta yhteydenottolomakkeella avoimen yliopiston koulutusasiantuntijalle heti jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.


OPETTAJA

Hanne Hirvonen

Kurssi kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon ja on siellä osa Julkisoikeus -temaattista kokonaisuutta.