Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi peruttu! Pyritään järjestämään lukuvuoden 2020-21 aikana.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Yleisen hallinto-oikeuden suoritettuaan opiskelija:

1) tunnistaa ja ymmärtää julkishallinnon oikeudelliset ominaispiirteet: hallinnon lainalaisuuden, hallinnon oikeusperiaatteet, keskeiset käsitteet ja säännökset sekä niiden liitännät yhteiskuntaan;
2) tunnistaa ja ymmärtää hallintotoiminnan valtiosääntö-, perus- ja ihmisoikeusliitännät sekä eurooppaoikeuden vaikutukset kansalliseen hallintoon;
3) tuntee julkisen vallankäytön ja hallinto-oikeuden yleisten oppien perusteet;
4) osaa tunnistaa hallinto-oikeudellisia ongelmia, hankkia tietoa eri oikeuslähteistä ja ratkaista hallinto-oikeudellisia kysymyksiä analyyttisesti, kriittisesti ja monipuolisesti;
5) kykenee soveltamaan opittua myös käytännössä.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1) hallinto-oikeuden yleiset opit, keskeiset käsitteet ja hallinnon oikeusperiaatteet;
2) julkishallinnon asema, rakenne ja tehtävät;
3) julkisen vallan, hallinnollisen sääntelyn ja julkisen palvelun perusteet;
4) eurooppalainen hallinto-oikeus;
5) julkisuus, tietosuoja ja informaatio-oikeus.

Mäenpää, Olli: Yleinen hallinto-oikeus (2017). (450 s.)

Säädökset:

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 2, 21–22, 106–111 ja 118–126 §
Hallintolaki 6.6.2003/434
Hallintolainkäyttölaki 26.7.1996/586
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621
Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301.

Säädösluettelo ei ole tyhjentävä. Tentissä edellytetään kykyä soveltaa luettelossa mainitsemattomiakin säädöksiä, minkä vuoksi on osattava käyttää hyväksi lakikirjojen hakemistoja ja viittauksia.

Ryhmätyöt arvostellaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty. Arvioinnissa voidaan hyödyntää vertaispalautetta. Välikuulustelu arvioidaan yleisellä asteikolla 0-5.

Luennot ja oikeustapausharjoitukset sekä välikuulustelu rekisteröidään erikseen (1 op + 1 op).

Hyväksytyn kuulustelun ja muun opintosuorituksen voi uusia enintään kaksi kertaa.

Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa kurssi on laajuudeltaan 3 op ja se sisältää myös Julkisoikeus -temaattisen kokonaisuuden kokoavan loppukuulustelun. Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa loppukuulustelua.

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat loppukuulustelun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Myös Avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa loppukuulustelu tiedekunnassa, jos hän pääsee myöhemmin oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

HUOM! KURSSI ALUSTAVASTI AIKAVÄLILLÄ 19.8.-10.9. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan maaliskuun aikana.

Moodle avautuu n. viikkoa ennen kurssin alkua, jolloin moodlessa alkaa ilmoittautuminen pienryhmiin. Tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittaudu pienryhmään mahdollisimman nopeasti. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

SUORITUSTAPA

- luennot ja oikeustapausharjoitukset (1 op). Oikeustapausharjoitukset tehdään ja käydään läpi pienryhmissä opetuksen yhteydessä. Jokainen ryhmä esiintyy kerran ja opponoi kerran. Pienryhmäpäivät ilmoitetaan kevään aikana. Lähiopetusta yhteensä 16 t. Osallistuminen pienryhmiin sekä pienryhmäopetukseen on pakollista. Tarkempi ohjeistus luennoilla ja moodlessa.

- välikuulustelu (1 op), joka järjestetään verkkotenttinä. Luennot ja pienryhmätyöskentely suoritetaan ennen välikuulusteluun osallistumista.

Välikuulustelu (verkkotentti moodlessa):
- Verkkotenttipäivät (3 kpl) ilmoitetaan myöhemmin

Muista ilmoittautua verkkotenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin, ilmoita asiasta yhteydenottolomakkeella avoimen yliopiston koulutusasiantuntijalle heti jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.


OPETTAJAT

Hanne Hirvonen ja Marlon Moilanen

Kurssi kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon ja on siellä osa Julkisoikeus -temaattista kokonaisuutta.