Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin verkkoluentoja ei tallenneta.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kuvaus

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 3 op/5 op

Johdatus oikeustieteeseen 3 op/5 op

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan valtiosääntöoikeuden lähtökohdat ja perusteet sekä tunnistaa valtiosääntöoikeudellisesti keskeiset kysymyksenasettelut seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

1) valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista;
2) kotimaisesta perusoikeusjärjestelmästä ja Suomen kannalta merkityksellisistä eurooppalaisista ja kansainvälisistä ihmisoikeuksien suojajärjestelmistä;
3) ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista;
4) Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön sekä kyky soveltaa näitä koskevia oikeussääntöjä ja -periaatteita;
5) opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä perustuslain kannalta merkityksellisiä ongelmia ja osaa ratkaista oikeustapauksia perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien sekä perustuslain näkökulmasta. Opiskelijan valmiudet työskennellä ryhmässä kehittyvät.

Keskeisiä aihepiirejä ovat:

1) valtiojärjestyksen perusteet: täysivaltaisuus, kansanvaltaisuus, oikeusvaltioperiaate, valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi, kansalaisuus;
2) kotimaisen perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet;
3) eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto sekä niiden toimivaltasuhteet;
4) lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käytön perusteet;
5) toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen;
6) laillisuusvalvonta;
7) EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön keskinäissuhde sekä Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu.

1) Hallberg, Pekka et al. (toim.): Perusoikeudet (2011, saatavissa myös sähköisenä), luku II.1. Perusoikeuksien käsite ja luokittelu (s. 63–87), luvut II.2. Perusoikeuksien soveltamisala, II.3. Perusoikeuksien rajoittaminen ja II.4. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja perusoikeusjärjestelmä (s. 89–195), luvut III.1. Suomen valtiosäännön perusperiaatteet ja III.2. Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kielto (s. 217–279), sekä luvun IV.3. Perus- ja ihmisoikeuksien kansainvälinen valvonta osalta kappaleesta 2. Muut eurooppalaiset oikeussuoja- tai valvontamekanismit -kappaleesta alkaen luvun IV.3. loppuun (s. 886–905) (218 s.);

2) Jyränki, Antero – Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus (2012, saatavissa myös sähköisenä), luvut 2.2, 2.3 ja 2.4 (s. 68–94) sekä luvut 3 ja 4 (s. 138–371) (248 s.) tai/eller Jyränki, Antero – Husa, Jaakko: Konstitutionell rätt (2015), s. 58–87 och 135–384 (280 s.);

3) Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita (2016, saatavissa myös sähköisenä), luvut V (s. 135–188) ja VII (s. 221–246) (80 s.);

4) Pellonpää, Matti et al.: Euroopan ihmisoikeussopimus (2012, saatavissa myös sähköisenä), luku II kohdat 2–4 sekä luku III (s. 15-80), luvut V ja VI (s. 141–311). (232 s.) tai/eller Matti Pellonpää, Europeiska människorättskonventionen, 2007, II 2-4; III, V och VI

(Yhteensä 778 s.)

Voit myös lukea Euroopan ihmisoikeussopimus -kirjan vuoden 2012 painoksen sijaan vuoden 2018 painoksen (saatavissa myös sähköisenä). 2018 painoksesta luetaan luku II kohdat 2–4 sekä luku III (s. 12-85), luvut V ja VI (s. 165-364)

Erityisesti ruotsin kielellä tentin suorittavat opiskelijat voivat halutessaan tutustua oheismateriaalina seuraavaan teokseen: Ojanen, Tuomas: De grundläggande och mänskliga rättigheterna – en introduktion (2010).

Oikeustapausharjoitukset arvostellaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty. Arvioinnissa voidaan hyödyntää vertaispalautetta. Valtiosääntöoikeuden välikuulustelu toteutetaan verkkotenttinä ja arvostellaan yleisellä asteikolla 0-5.

Luennot ja oikeustapausharjoitukset sekä välikuulustelu rekisteröidään erikseen (1 op + 4 op).

Hyväksytyn kuulustelun ja muun opintosuorituksen voi uusia enintään kaksi kertaa.

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

TOTEUTUS

Luennot 12 t ja oikeustapausharjoitukset pienryhmissä 12 t (1 op), välikuulustelu (4 op).

Luennot ja oikeustapausharjoitukset pidetään verkossa allaolevan aikataulun mukaisesti. Osallistumisohjeet verkkoluennoille annetaan moodlessa, samoin ohjeita pienryhmätyöskentelyyn ja ryhmiin ilmoittautumiseen.

HUOM! Pienryhmätyöskentely edellyttää ryhmien työskentelyä myös omalla ajalla ennen oikeustapausharjoituksia. Pienryhmätyöskentely on pakollista: jokainen osallistuu oman pienryhmänsä työskentelyyn ja yhteisiin pienryhmätehtävien purkuihin.

Verkkoluentoja ei tallenneta.

  • Ti 29.9. klo 16.30-19.45 (luentoja)
  • Ti 6.10. klo 16.30-19.45 (luentoja)
  • Ti 13.10. klo 16.30-19.45 (luentoja)
  • Ti 20.10. klo 16.30-19.45 (oikeustapausharjoitukset: pienryhmät)
  • Ti 27.10. klo 16.30-19.45 (oikeustapausharjoitukset: pienryhmät)
  • Ti 3.11. klo 16.30-19.45 (oikeustapausharjoitukset: pienryhmät)

Kurssin moodle-ympäristö avautuu viim. ma 28.9.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Luennot ja pienryhmät suoritetaan ennen välikuulusteluun osallistumista.

Välikuulustelu, joka pidetään verkkotenttinä moodlessa:

  • la 21.11.2020 klo 9-11
  • la 16.1.2021 klo 9-11
  • la 13.3.2021 klo 9-11

Tentti-ilmoittautuminen moodlessa viim. 10 päivää ennen tenttiä.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.


Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnossa Julkisoikeus -temaattiseen kokonaisuuteen ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville.

Temaattiseen kokonaisuuteen kuuluu kokoava loppukuulustelu, jota ei voi suorittaa Avoimessa yliopistossa.