Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opetustiloissa muutoksia (osion 1 ja 3 luennot, osion 2 ryhmätyöskentelun purku). Tarkista opetuspaikat!

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Alla luentojen aikataulu ja opetuspaikat. Ryhmätyöskentelyyn liittyvät ajat löydät kohdasta Kuvaus.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 6.3.2018
16:15 - 19:30
To 8.3.2018
16:15 - 19:30
Ma 12.3.2018
16:15 - 19:30
Ke 14.3.2018
16:15 - 19:30
Ti 27.3.2018
16:15 - 19:45
To 29.3.2018
16:15 - 19:45
Ti 3.4.2018
16:15 - 19:45
Ke 4.4.2018
16:15 - 19:45
Ti 17.4.2018
16:15 - 19:45
To 19.4.2018
16:15 - 19:45
Ma 23.4.2018
16:15 - 19:45
Ke 25.4.2018
16:15 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Oikeushistorian ja oikeusteorian opintokokonaisuus kehittää opiskelijan teoreettisia ja menetelmällisiä tietoja ja taitoja sekä kykyä kriittiseen ajatteluun ja tieteellisen tiedon tuottamiseen. Oikeushistorialla ja oikeusteorialla on oikeustieteessä keskeinen rooli oikeuden ymmärtämisen välineinä. Opetuksessa painotetaan enemmän ajattelutapoja kuin yksittäisiä asiasisältöjä, vaikkakin tärkeimmät historialliset kehityslinjat ja tietty peruskäsitteistö on opittava. Opintokokonaisuus kehittää opiskelijan taitoa sellaiseen oikeudelliseen tulkintaan, argumentointiin ja ongelmanratkaisuun, joka perustuu paitsi oikeuden kokonaisvaltaiseen jäsentämiseen myös oman oikeudellisen toiminnan luonteen ymmärtämiseen. Opintokokonaisuus kehittää samalla ryhmätyötaitoja sekä kirjallista ilmaisua ja esiintymistaitoa.

Kurssilla opiskelijan on tarkoitus reflektoida oikeusteoriaa oikeushistoriassa opitun ja oikeushistoriaa oikeusteoriassa opitun valossa. Opintokokonaisuus on yhdistetty globaalin oikeuden teemaan. Historiallisesti kurssi jakautuu kolmeen ajanjaksoon, missä keskeisenä jakajana toimii valistus ja Ranskan vallankumous globaalisti, ja autonomian ajan alku kotimaisesti. Ensimmäinen osa käsittelee valistusta edeltänyttä aikaa, toinen valistusta ja Ranskan vallankumousta sekä konstitutionalismin syntyä Euroopassa, ja kolmas perustuslaillisen demokratian ja perus- ja ihmisoikeusajattelun leviämistä maailmalla, missä Suomi toimii hyvänä esimerkkinä. Teoreettisesti ensimmäisessä osassa käsitellään yleisimpiä oikeusteoreettisia koulukuntia, toisessa konstitutionalismia ja muutosta joka ihmisoikeusajattelun ja konstitutionalismin synnyn yhteydessä tapahtui oikeusteorioissa, ja kolmannessa oikeussubjektiutta ja 1900-luvun analyyttista oikeusteoriaa.

Opintokokonaisuus arvioidaan kokonaisuutena arvosanalla 1-5. Arvostelu perustuu pienryhmätöihin sekä kotiesseisiin, jotka käsittelevät etukäteen annettuja tehtäviä. Opiskelijoita kannustetaan käyttämään töissään hyväksi oppimaansa kokonaisuutena (oikeushistorian ja oikeusteorian luennot sekä annettu lukemisto), mikä palkitaan myös arvostelussa. Kirjalliset työt ovat muotovaatimuksiltaan itsenäistä tutkimustyötä vaativia lyhyitä tieteellisiä esseitä.

10 op:n kurssi on kokonaisuus, eikä siitä saa osakorvaavuutta aiemmin suoritetuilla oikeushistorian (5 op) tai oikeusteorian (6 op) kursseilla. Jos olet suorittanut aiemmin jommankumman kurssin, ja pääset myöhemmin HY:n oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinto-opiskelijaksi, voit käyttää aiemman suorituksen valinnaisiin opintoihin. Huomaa, että tutkintoon ei voi sisällyttää yli 10 vuotta vanhempia opintoja.

Kurssi muodostuu kolmesta osakokonaisuudesta. Niistä kukin sisältää sekä oikeushistoriaa että oikeusteoriaa, joita koskevat luennot vuorottelevat kaikissa osioissa. Pyrkimyksenä on luoda hyödyllistä vuoropuhelua oikeushistorian ja oikeusteorian välille.

Opiskelijat jaetaan kurssilla pienryhmiin, joissa he työstävät ryhmätöitään. Ryhmätyöt puretaan kunkin osuuden lopulla. Purkutilaisuutta ennen opiskelijoille on varattu aika ja paikka pienryhmätyön valmistelua varten. Kunkin osion päätteeksi opiskelija palauttaa n. 5 sivun yksilöllisen koti-esseen (à 1560 merkkiä ilman välilyöntejä). Kurssi suoritetaan kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Kolmeen osakokonaisuuteen sisältyy yhteensä 48 tuntia luento-opetusta, 12 tuntia itsenäistä ryhmätyöskentelyä, 12 tuntia ryhmätöiden purkutilaisuuksia ja 3 yksilöllistä kotiesseetä. Kurssiin sisältyy lisäksi pakollista ja valinnaista oheislukemistoa n. 500-600 sivua. Kirjallisuuteen perehtyminen on tarpeen paitsi opetuksen ymmärtämisen tukena myös suoritettavissa tehtävissä.

Ryhmä- ja esseetehtävät sekä kurssin kirjallisuus annetaan kokonaisuudessaan ennen luentojen alkamista. Ne julkaistaan kurssin Moodle-alustalla, mistä löytyy myös tarkempi ohjeistus.

HUOM! Opetustilat löydät opinto-ohjelmasta kohdasta Aikataulu, paitsi ryhmätyöskentelyyn liittyvät opetustilat löydät alta.

1. osio:

Luennot:

Luento ti 6.3. (4h)
Luento to 8.3. (4h)
Luento ma 12.3. (4h)
Luento ke 14.3. (4h)

Pienryhmätyöskentely: pe 16.3. klo 16.15 (4h) Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Ryhmätöiden purku kahdessa ryhmässä: ma 19.3. klo 16.15-19.45 (4h)

  • ryhmä 1 opetuspaikka: P673, Yliopistonkatu 3
  • ryhmä 2 opetuspaikka: sali 531, Fabianinkatu 24

Ensimmäisen kotiesseen palautus ma 26.3. klo 00.00 mennessä.

2. osio:

Luennot:

Luento ti 27.3. (4h)
Luento to 29.3. (4h)
Luento ti 3.4. (4h)
Luento ke 4.4. (4h)

Pienryhmätyöskentely pe 6.4. klo 16.15 (4h) Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Ryhmätöiden purku kahdessa ryhmässä ma 9.4. klo 16.15-19.45 (4h)

  • ryhmä 1 opetuspaikka: päärakennus, Soc&Kom, sali 210 (Snellmaninkatu 12) HUOM VAIHTUNUT OPETUSTILA!
  • ryhmä 2 opetuspaikka: sali 531, Fabianinkatu 24

Toisen kotiesseen palautus ma 16.4. klo 00.00 mennessä.

3. osio:

Luennot:

Luento ti 17.4. (4h)
Luento to 19.4. (4h)
Luento ma 23.4. (4h)
Luento ke 25.4. (4h)

Pienryhmätyöskentely pe 27.4. klo 16.15 (4h) Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Ryhmätöiden purku kahdessa ryhmässä ke 2.5. klo 16.15-19.45 (4h)

  • ryhmä 1 opetuspaikka: P673, Yliopistonkatu 3
  • ryhmä 2 opetuspaikka: päärakennus, sali 10, Fabianinkatu 33

Kolmannen kotiesseen palautus ma 7.5. klo 00.00 mennessä.

MOODLE

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.