Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

1.10. opetuskerroilla salit vaihtuneet. Ks. tarkemmin kohdasta kuvaus.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 17.9.2018
16:15 - 19:45
Ke 19.9.2018
16:15 - 19:45
Ma 24.9.2018
16:15 - 19:45
Ke 26.9.2018
16:15 - 19:45
Ma 1.10.2018
16:15 - 19:45
Ma 8.10.2018
16:15 - 19:45
Ke 10.10.2018
16:15 - 19:45
Ma 15.10.2018
16:15 - 19:45
Ke 17.10.2018
16:15 - 19:45
Ma 22.10.2018
16:15 - 19:45
Ma 29.10.2018
16:15 - 19:45
Ke 31.10.2018
16:15 - 19:45
Ma 5.11.2018
16:15 - 19:45
Ke 7.11.2018
16:15 - 19:45
Ma 12.11.2018
16:15 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Oikeushistorian ja oikeusteorian opintokokonaisuus kehittää opiskelijan teoreettisia ja menetelmällisiä tietoja ja taitoja sekä kykyä kriittiseen ajatteluun ja tieteellisen tiedon tuottamiseen. Oikeushistorialla ja oikeusteorialla on oikeustieteessä keskeinen rooli oikeuden ymmärtämisen välineinä. Opetuksessa painotetaan enemmän ajattelutapoja kuin yksittäisiä asiasisältöjä, vaikkakin tärkeimmät historialliset kehityslinjat ja tietty peruskäsitteistö on opittava. Opintokokonaisuus kehittää opiskelijan taitoa sellaiseen oikeudelliseen tulkintaan, argumentointiin ja ongelmanratkaisuun, joka perustuu paitsi oikeuden kokonaisvaltaiseen jäsentämiseen myös oman oikeudellisen toiminnan luonteen ymmärtämiseen. Opintokokonaisuus kehittää samalla ryhmätyötaitoja sekä kirjallista ilmaisua ja esiintymistaitoa.

Kurssilla opiskelijan on tarkoitus reflektoida oikeusteoriaa oikeushistoriassa opitun ja oikeushistoriaa oikeusteoriassa opitun valossa. Opintokokonaisuus on yhdistetty globaalin oikeuden teemaan. Historiallisesti kurssi jakautuu kolmeen ajanjaksoon, missä keskeisinä jakajina toimivat reformaatio ja Ranskan suuri vallankumous. Ensimmäinen osio käsittelee aikaa keskiajan loppuun saakka, toinen varhaista uutta aikaa ja valistusta, ja kolmas kansallisten oikeuskulttuurien aikakautta sekä perus- ja ihmisoikeusajattelun ja oikeusvaltion syntyä Suomen oikeushistorian toimiessa esimerkkinä. Teoreettisesti ensimmäisessä osiossa käsitellään yleisimpiä oikeusteoreettisia koulukuntia, toisessa konstitutionalismia ja muutosta joka ihmisoikeusajattelun ja konstitutionalismin synnyn yhteydessä tapahtui oikeusteorioissa, ja kolmannessa oikeudellista argumentaatiota ja oikeudellista ratkaisutoimintaa.

Opintokokonaisuus arvioidaan kokonaisuutena arvosanalla 1-5. Arvostelu perustuu pienryhmätöihin sekä kotiesseisiin, jotka käsittelevät etukäteen annettuja tehtäviä. Opiskelijoita kannustetaan käyttämään töissään hyväksi oppimaansa kokonaisuutena (oikeushistorian ja oikeusteorian luennot sekä annettu lukemisto), mikä palkitaan myös arvostelussa. Kirjalliset työt ovat muotovaatimuksiltaan itsenäistä tutkimustyötä vaativia lyhyitä tieteellisiä esseitä.

10 op:n kurssi on kokonaisuus, eikä siitä saa osakorvaavuutta aiemmin suoritetuilla oikeushistorian (5 op) tai oikeusteorian (6 op) kursseilla. Jos olet suorittanut aiemmin jommankumman kurssin, ja pääset myöhemmin HY:n oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinto-opiskelijaksi, voit käyttää aiemman suorituksen valinnaisiin opintoihin. Huomaa, että tutkintoon ei voi sisällyttää yli 10 vuotta vanhempia opintoja.

Kurssi muodostuu kolmesta osakokonaisuudesta. Niistä kukin sisältää sekä oikeushistoriaa että oikeusteoriaa, joita koskevat luennot vuorottelevat kaikissa osioissa. Pyrkimyksenä on luoda hyödyllistä vuoropuhelua oikeushistorian ja oikeusteorian välille.

Opiskelijat jaetaan kurssilla pienryhmiin, joissa he työstävät ryhmätöitään. Ryhmätyöt puretaan kunkin osuuden lopulla. Purkutilaisuutta ennen opiskelijoille on varattu aika ja paikka pienryhmätyön valmistelua varten. Kunkin osion päätteeksi opiskelija palauttaa n. 5 sivun yksilöllisen koti-esseen (à 1560 merkkiä ilman välilyöntejä). Kurssi suoritetaan kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Kolmeen osakokonaisuuteen sisältyy yhteensä 48 tuntia luento-opetusta, 12 tuntia itsenäistä ryhmätyöskentelyä, 12 tuntia ryhmätöiden purkutilaisuuksia ja 3 yksilöllistä kotiesseetä. Kurssiin sisältyy lisäksi pakollista ja valinnaista oheislukemistoa n. 500-600 sivua. Kirjallisuuteen perehtyminen on tarpeen paitsi opetuksen ymmärtämisen tukena myös suoritettavissa tehtävissä.

Ryhmä- ja esseetehtävät sekä kurssin kirjallisuus annetaan kokonaisuudessaan ennen luentojen alkamista. Ne julkaistaan kurssin Moodle-alustalla, mistä löytyy myös tarkempi ohjeistus.

HUOM! Opetustilat löydät opinto-ohjelmasta kohdasta Aikataulu, paitsi ryhmätyöskentelyyn liittyvät opetustilat löydät alta.

I osio:

-Luento ma 17.9. klo 16.15 (4h)
-Luento ke 19.9. klo 16.15 (4h)
-Luento ma 24.9. klo 16.15 (4h)
-Luento ke 26.9. klo 16.15 (4h)

-Ensimmäinen pienryhmätyöskentely: pe 28.9. klo 16.15 (4h): Ryhmät varaavat itse paikan, tilavaihtoehtoja annetaan moodlessa

-Ensimmäisen pienryhmätyön purku kahdessa suurryhmässä: ma 1.10. klo 16.15 (4h)

  • ryhmä 1: Päärakennus, sali 12 (SALI VAIHTUNUT)
  • ryhmä 2: Metsätalo, sali 6 (SALI VAIHTUNUT)

-Ensimmäisen kotiesseen palautus moodleen su 7.10. klo 23.59 mennessä.

II osio:

-Luento ma 8.10. klo 16.15 (4h)
-Luento ke 10.10. klo 16.15 (4h)
-Luento ma 15.10. klo 16.15 (4h)
-Luento ke 17.10. klo 16.15 (4h)

-Toinen pienryhmätyöskentely: pe 19.10. klo 16.15 (4h): Ryhmät varaavat itse paikan, tilavaihtoehtoja annetaan moodlessa

-Toisen pienryhmätyön purku kahdessa suurryhmässä: ma 22.10. klo 16.15 (4h)

  • ryhmä 1: Päärakennus, sali 10
  • ryhmä 2: Metsätalo, sali 4

-Toisen kotiesseen palautus moodleen su 28.10. klo 23.59 mennessä.

III osio:

-Luento ma 29.10. klo 16.15 (4h)
-Luento ke 31.10. klo 16.15 (4h)
-Luento ma 5.11. klo 16.15 (4h)
-Luento ke 7.11. klo 16.15 (4h)

-Kolmas pienryhmätyöskentely: pe 9.11. klo 16.15 (4h): Ryhmät varaavat itse paikan, tilavaihtoehtoja annetaan moodlessa

-Kolmannen pienryhmätyön purku kahdessa suurryhmässä: ma 12.11. klo 16.15 (4h)

  • ryhmä 1: Päärakennus, sali 10
  • ryhmä 2: Metsätalo, sali 6

-Kolmannen kotiesseen palautus moodleen su 18.11. klo 23.59 mennessä.

MOODLE

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

OPETTAJAT

Juho Joensuu (vastuuopettaja), Tomi Hämäläinen, Ilja Kokkonen, Paul Tiensuu, Jussi Sallila, Juhana Salojärvi

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon.

Kurssi totetuttiin Avoimessa yliopistossa keväällä 2018 nimellä Oikeushistoria ja oikeusteoria 10 op.