Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen alkaa 14.8. klo 12.00

Vastaavuustieto päivitetty lisätietokenttään 7.8.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 3 op/ 5 op

Johdatus oikeustieteeseen 3 op/5 op

Kurssi

 • antaa kokonaiskuvan Euroopan oikeushistorian suurista linjoista ja oikeudellisesta muutoksesta yhteiskunnallisessa kontekstissaan;
 • tarjoaa tutkimuksellisen lähestymistavan, jossa aihetta lähestytään kriittisen ajattelun oppimisen kautta;
 • jäsentää historiallisesti ongelmia, joita oikeuden eurooppalaistuminen ja globalisaatio aiheuttavat modernille oikeudelle; sekä
 • perehdyttää oikeudellisen ajattelun aate- ja käsitehistoriaan.

Historiallisesti kurssi jakautuu kolmeen ajanjaksoon, missä keskeisinä jakajina toimivat reformaatio ja Ranskan suuri vallankumous. Ensimmäinen osio käsittelee aikaa keskiajan loppuun saakka, toinen varhaista uutta aikaa ja valistusta, ja kolmas kansallisten oikeuskulttuurien aikakautta sekä perus- ja ihmisoikeusajattelun ja oikeusvaltion syntyä Suomen oikeushistorian toimiessa esimerkkinä

Pakollinen kirjallisuus:

Heikki Pihlajamäki et al. (toim.), The Oxford Handbook of European Legal History (Oxford: Oxford University Press, 2018)

muu myöhemmin erikseen täsmennettävä kirjallisuus.

Ryhmätyö hyv/hyl, essee yleisellä asteikolla 0-5.

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Verkkoluennot, ryhmätyö, yksilöllinen kotiessee.

Osallistumisohjeet verkkoluennoille moodlessa. Verkkoluennot tai niiden osia tallennetaan moodleen kurssin ajaksi.

Kotiessee on n. 5 sivuinen itsenäistä tutkimustyötä vaativa lyhyt tieteellinen essee, jossa käytetään materiaalina luentoja, kurssikirjallisuutta ja muita lähteitä. Aihe valitaan ennalta annetuista aiheista. Tarkemmat ohjeet moodlessa.

Ryhmätyö tehdään pienryhmissä ennalta annetuista kysymyksistä ja se kohdistuu pakolliseen kurssikirjallisuuteen. Ryhmätyö palautetaan moodleen. Ryhmäjako nähtävillä moodlessa kurssin alkaessa. Ryhmätöiden toteuttamiseen annetaan ohjeita moodlessa. Ryhmätyöt on mahdollista tehdä verkossa tai kasvokkain koronatilanteen niin salliessa.

MOODLE

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu viim. pe 25.9.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

AIKATAULU

 • Ma 28.9. verkkoluento 16.15-19.45 (4h) Ilja Kokkonen
 • Ke 30.9. verkkoluento 16.15-19.45 (4h) Ilja Kokkonen
 • Ma 5.10. verkkoluento 16.15-19.45 (4h) Ilja Kokkonen
 • Ke 7.10. verkkoluento 16.15-19.45 (4h) Katja Tikka
 • Ma 12.10. verkkoluento 16.15-19.45 (4h) Katja Tikka
 • Ke 14.10. verkkoluento 16.15-19.45 (4h) Katja Tikka

---> ryhmätyötä valmistellaan kurssin alusta asti, ryhmiin on ilmoittauduttava 30.9. mennessä, palautus su 18.10. klo 23.59

 • Ma 19.10. verkkoluento 16.15-19.45 (4h) Marianne Vasara-Aaltonen
 • Ke 21.10. verkkoluento 16.15-19.45 (4h) Marianne Vasara-Aaltonen
 • Ma 26.10 verkkoluento 16.15-19.45 (4h) Marianne Vasara-Aaltonen

---> esseetä valmistellaan kurssin alusta asti, viimeistelyä viimeinen viikko, palautus su 1.11. klo 23.59

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnossa Oikeuden yleistieteet -kokonaisuuteen ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville.

Vastaavuus:
AYON-O220 Oikeushistoria 5 op ja AYON-O222 Oikeusteoria 5 op vastaavat yhdessä Avoimessa yliopistossa aiemmin järjestettyä AYON-O210 Oikeuden yleistieteet 10 op -opintojaksoa.