Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Vastaavuustieto päivitetty lisätietokenttään 7.8.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Johdatus oikeustieteeseen 3 op/ 5 op

Sisällölliset osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan tulisi osata:

 • tunnistaa yhtäältä muodollisen oikeuden ja toisaalta politiikan, etiikan ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden väliset keskeiset jännitteet;
 • muodostaa kokonaiskuva modernin oikeuden keskeisistä käsitteistä ja periaatteista;
  tunnistaa ja eritellä analyyttisesti ongelmia, joita modernin kansallisen oikeuden eurooppalaistuminen ja globalisaatio tuovat mukanaan;
 • jäljittää eräitä modernin oikeuden keskeisiä tunnusmerkkejä oikeudellisen ajattelun aate- ja käsitehistoriasta; sekä
  tunnistaa ja eritellä oikeudellisen ajattelun kaksijakoinen luonne yhtäältä tieteenä ja toisaalta käytäntönä.

Taidolliset osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan tulisi osata:

 • soveltaa omassa oppimisessaan tutkimuksellista lähestymistapaa, joka mahdollistaa jopa kaikkein haastavimpien oikeudellisten ongelmien ratkaisemisen analyyttisesti, kriittisesti ja tutkimusperäiseen tietoon nojautuen; sekä
 • käyttää itsenäisesti tutkimustaitoja (aineiston hankinta, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen viittauskäytäntö), joita hän tarvitsee erityisesti maisterivaiheen kirjallisissa töissä.

Teoreettisesti ensimmäisessä osiossa käsitellään yleisimpiä oikeusteoreettisia koulukuntia, toisessa konstitutionalismia ja muutosta joka ihmisoikeusajattelun ja konstitutionalismin synnyn yhteydessä tapahtui oikeusteorioissa, ja kolmannessa oikeudellista argumentaatiota ja oikeudellista ratkaisutoimintaa

Pakollinen kirjallisuus:

Sionaidh Douglas-Scott, Law after Modernity (Oxford: Hart, 2013), 396 s.; sekä

muu myöhemmin erikseen täsmennettävä kirjallisuus.

Ryhmätyö hyv/hyl, kotiessee yleisellä asteikolla 0-5

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Verkkoluennot, ryhmätyö, yksilöllinen kotiessee.

Osallistumisohjeet verkkoluennoille moodlessa. Verkkoluennot tallennetaan moodleen kurssin ajaksi.

Kotiessee on n. 5 sivuinen itsenäistä tutkimustyötä vaativa lyhyt tieteellinen essee, jossa käytetään materiaalina luentoja, kurssikirjallisuutta ja muita lähteitä. Aihe valitaan ennalta annetuista aiheista. Tarkemmat ohjeet moodlessa.

Ryhmätyö tehdään pienryhmissä ennalta annetuista kysymyksistä ja se kohdistuu pakolliseen kurssikirjallisuuteen. Ryhmätyö palautetaan moodleen. Ryhmäjako nähtävillä moodlessa kurssin alkaessa. Ryhmätöiden toteuttamiseen annetaan ohjeita moodlessa. Ryhmätyöt on mahdollista tehdä verkossa tai kasvokkain koronatilanteen niin salliessa.

MOODLE

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu viim. pe 30.10.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

AIKATAULU

 • Ma 2.11. verkkoluento klo 16.15-19.45 (4h) Juho Joensuu
 • Ke 4.11. verkkoluento klo 16.15-19.45 (4h) Juho Joensuu
 • Ma 9.11. verkkoluento klo 16.15-19.45 (4h) Juho Joensuu
 • Ke 11.11. verkkoluento klo 16.15-19.45 (4h) Paul Tiensuu
 • Ma 16.11. verkkoluento klo 16.15-19.45 (4h) Paul Tiensuu
 • Ke 18.11. verkkoluento klo 16.15-19.45 (4h) Paul Tiensuu

  ---> ryhmätyötä valmistellaan kurssin alusta asti, palautus su 22.11. klo 23.59

 • Ma 23.11. verkkoluento klo 16.15-19.45 (4h) Tomi Hämäläinen
 • Ke 25.11. verkkoluento klo 16.15-19.45 (4h) Tomi Hämäläinen
 • Ma 30.11 verkkoluento klo 16.15-19.45 (4h) Tomi Hämäläinen

  ---> esseetä valmistellaan kurssin alusta asti, viimeistelyä viimeinen viikko, palautus su 6.12. klo 23.59

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnossa Oikeuden yleistieteet -kokonaisuuteen ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville.

Vastaavuus:
AYON-O220 Oikeushistoria 5 op ja AYON-O222 Oikeusteoria 5 op vastaavat yhdessä Avoimessa yliopistossa aiemmin järjestettyä AYON-O210 Oikeuden yleistieteet 10 op -opintojaksoa.