Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa ma 24.9.2018 klo 12. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijat, jotka haluavat saada perustiedot immateriaalioikeuksista ja kuluttajaoikeudesta. Kurssi vastaa oikeusnotaarin tutkinnon aineopintoihin lukeutuvaa pakollista kurssia 1 op:n laajuista loppukuulustelua lukuun ottamatta.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op tai 5 op.

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuluttajaoikeuden ja immateriaalioikeuden perussisällön, kykenee soveltamaan tätä tietämystään oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä pystyy kriittisesti arvioimaan näiden oikeudenalojen sisältöjä.

Osasuorituksina ovat esseiden, oikeustapausanalyysien ja muistioiden muodossa toteutettavat välikuulustelut (immateriaalioikeudesta 2 op ja kuluttajaoikeudesta 1 op) ja tähän liittyvä pakollinen pienryhmätyöskentelyjakso verkossa (immateriaalioikeudesta 0,5 op ja kuluttajaoikeudesta 0,5 op), johon sisältyy mm:

- immateriaalioikeusjärjestelmän keskeiset piirteet ja tavoitteet, kansainvälinen immateriaalioikeus ja EU:n immateriaalioikeus pääpiirteittäin
- tekijänoikeus ja lähioikeudet: tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tavoitteet, kohde, suojan, edellytykset ja suojan sisältö
- patenttioikeus: patenttioikeuden tavoitteet, kohde, suojan edellytykset ja suojan sisältö;
- tunnusmerkkioikeudet: tavaramerkki- ja toiminimioikeuden tavoitteet, kohde, suojan edellytykset ja suojan sisältö
- hyvän tavan vastaista ja sopimatonta markkinointia koskeva sääntely, sopimusehtojen sääntely ja suhde sopimusten sovitteluun,
- yleistä tuoteturvallisuutta koskevat keskeiset periaatteet ja suhde tuotevastuuseen
- mallioikeus: mallioikeuden tavoitteet, kohde, suojan edellytykset ja suojan sisältö;
- vilpillistä kilpailua koskevan sääntelyn yhteydet immateriaalioikeuteen
- kuluttajaoikeuden perusrakenne ja systematiikka, keskeiset oikeuslähteet, viranomaisvalvonta ja riidanratkaisujärjestelmä, kuluttajaoikeuden EU-oikeudellinen tausta sekä kansainvälistymisen vaikutukset
- kuluttajasopimukset ja yleinen sopimusoikeus, kulutustavaran kauppaa ja kulutuspalveluita koskeva sääntely, koti- ja etämyynti, erityisesti verkkokauppa, asuntokauppa

1) Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus (2014)

2) Villa, Seppo et al.: Yritysoikeus (2014)

3) Opettajan Moodle-alustalla julkaisemat luennot, oppimateriaalit sekä muut kirjallisuus- ja oikeustapaussuositukset

Yleisarvosana 0-5. Jokainen tehtävä monivalintehtävää lukuun ottamatta vaikuttaa 20 % kurssin arvosanaan.

HUOM! Oikeustieteellisessä tiedekunnassa kurssi on laajuudeltaan 5 op ja se sisältää myös Yksityisoikeus II - temaattisen kokonaisuuden kokoavan loppukuulustelun (immateriaalioikeudesta 0,5 op ja kuluttajaoikeudesta 0,5 op). Avoimen yliopiston 4 op:n laajuinen kurssi ei sisällä loppukuulustelua.

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat loppukuulustelun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Myös Avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa loppukuulustelu tiedekunnassa, jos hän pääsee myöhemmin oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Verkkokurssi, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää seuraavien kurssin aihepiirin kattavien tehtävien palauttamista määräajassa.

HUOM! Kurssi on suoritettava 4 op:n laajuisena kokonaisuutena eli kurssista ei voi erikseen suorittaa immateriaalioikeuden osuutta tai kuluttajaoikeuden osuutta.

AIKATAULU

Moodle avautuu 23.10.2018.

Ryhmäjako verkkokeskustelutehtävää varten tehdään to 1.11., jonka jälkeen verkkokeskustelutehtävä käynnistyy. Kirjaudu moodleen viimeistään 31.10.

1) viikoittaiseen keskusteluun osallistuttava su 11.11., 18.11., 25.11., 2.12. ja 9.12. mennessä: immateriaalioikeudellinen verkkokeskustelu ajankohtaisaiheesta pienryhmässä (arvosana 0-5)

2) palautus su 18.11. mennessä: immateriaalioikeudellinen tekstianalyysi, jonka suosituspituus on n. 2 s. (arvosana 0-5)

3) palautus ke 28.11. mennessä: immateriaalioikeudellinen essee, jonka suosituspituus on n.4-5 s. (arvosana 0-5)

4) palautus su 9.12. mennessä: kuluttajaoikeudellinen oikeustapausanalyysi, jonka suosituspituus on n. 3-4s. (arvosana 0-5)

5) palautus ti 18.12. mennessä: käytännön kuluttajaoikeudellista ongelmaa käsittelevä muistio, jonka suosituspituus on n. 3-4 s. (arvosana 0-5)

6) palautus ke 19.12. mennessä: immateriaali- ja kuluttajaoikeuden monivalintakysymykset (eivät vaikuta arvosanaan)

Kurssin verkkotehtäviin on mahdollista vastata myös ruotsiksi. Mikäli haluat suorittaa myös verkkokeskustelutehtävän ruotsiksi, ilmoita siitä moodessa tai opettajalle viimeistään ke 31.10. Ruotsinkielinen pienryhmä voidaan perustaa mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään neljä ruotsinkielistä opiskelijaa. Ryhmäjako tehdään to 1.11. jonka jäljeen verkkokeskustelutehtävä käynnistyy.

Kurssi kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon ja on siellä osa Yksityisoikeus II -temaattista kokonaisuutta.