Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! Vastaavuustieto lisätty kuvaukseen, kohtaan Yhteydet muihin opintojaksoihin (päivitetty 3.9.)

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 3 op/5 op

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op tai Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op), joka avautuu viim. huhtikuussa.

Tavoitteena on, että tunnet ja ymmärrät immateriaalioikeuden systematiikan, keskeiset periaatteet ja sääntelyn, kykenet soveltamaan tietämystäsi oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä pystyt kriittisesti arvioimaan oikeudenalan keskeistä sisältöä. Pienryhmätyöskentelyn erityisenä tavoitteena on syventää tietämystäsi ja ymmärrystäsi immateriaalioikeudesta oikeudenalana, kehittää taitojasi oikeudellisen lähdeaineiston kartoittamisessa ja analysoinnissa, edistää kykyäsi soveltaa tietoja ja argumentoida oikeudellisesti sekä parantaa ilmaisukykyäsi.

Opintojaksolla tutustutaan immateriaalioikeuden systematiikkaan, keskeisiin periaatteisiin ja sääntelyyn. Tarkastelussa ovat keskeiset suojamuodot, kuten tekijänoikeus, patentti, tavaramerkki ja mallioikeus.

Pakollinen kirjallisuus:

1) Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus (2014), s. 45–136, 167 – 254, 265 – 288, 299 – 316, 353 – 402. Sisäänvedetystä petiittitekstistä luetaan vain oikeustapaukset. (Sähköisissä kirjoissa vastaavat jaksot.)

2) Villa, Seppo et al.: Yritysoikeus (2020), immateriaalioikeuden osuus, (sivut ilmoitetaan myöhemmin).

Ajantasaisen kurssikirjallisuuden ilmestyessä osoitetaan mahdollinen uusi pakollinen ja/tai ruotsinkielinen kirjallisuus.

Lisäksi on hallittava alan keskeiset säädökset.

Opetuksen aikana voidaan osoittaa oppimista tukevaa täydentävää kirjallisuutta.

Yleisarvosana 0-5. Jokainen tehtävä monivalintehtävää lukuun ottamatta vaikuttaa 25 % kurssin arvosanaan. Monivalintatehtävä arvioidaan hyv-hyl, puolet saatava oikein.

Avoimen yliopiston verkkokurssi rekisteröidään 3 op:n laajuisena (ei erillisiä osasuorituksia).

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Verkkokurssi ajalla 27.10.-16.12.2020

Suorituksina ovat esseiden, tekstianalyysien ja oikeustapausanalyysien muodossa toteutettavat välikuulustelut (2 op) ja pienryhmätyöskentely verkossa (1 op). Lisäksi kurssilla on oppimista tukevia suppeampia pakollisia tehtäviä, kuten monivalintatehtävä, joka on suoritettava hyväksyttävästi.


AIKATAULU

Moodle avautuu 27.10. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Ryhmäjako verkkokeskustelutehtävää varten tehdään 12.11., jonka jälkeen verkkokeskustelutehtävä käynnistyy.

Tehtävien palautusaikataulut:

- oikeustapausanalyysi, palautus viim. 15.11. (pituus 3-4 sivua)
- verkkokeskustelutehtävät, palautukset ryhmissä 22.11. ja 6.12.
- tekstianalyysi, palautus viim. 29.11. (pituus 2 sivua)
- essee, palautus viim. 13.12. (pituus 4-5 sivua) + esseeseen liittyvä pakollinen ryhmäkeskustelu
- monivalintakysymykset, palautus viim. 16.12.

Kurssin verkkotehtäviin on mahdollista vastata myös ruotsiksi. Mikäli haluat suorittaa myös verkkokeskustelutehtävän ruotsiksi, ilmoita siitä moodessa tai opettajalle viimeistään 11.11. Ruotsinkielinen pienryhmä voidaan perustaa mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään neljä ruotsinkielistä opiskelijaa.

Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa opintojakso kuuluu yksityisoikeus II -temaattiseen kokonaisuuteen ja on pakollinen kaikille ON-tutkintoa suorittaville. Temaattiseen kokonaisuuteen kuuluu kokoava loppukuulustelu, jota ei voi suorittaa Avoimessa yliopistossa.

Vastaavuus: Aiemmin Avoimessa yliopistossa suoritettu AYON-P212 Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus –kurssi (4 op) korvaa sisällöllisesti uudet AYON-P222 Immateriaalioikeus (3 op) ja AYON-P223 Kuluttajaoikeus (2 op) –kurssit.