Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! Vastaavuustieto lisätty kuvaukseen, kohtaan Yhteydet muihin opintojaksoihin (päivitetty 3.9.)

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 3 op/5 op

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op tai Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 (2 op), joka avautuu viimeistään huhtikuussa.

Tavoitteena on, että tunnet ja ymmärrät kuluttajaoikeuden systematiikan, keskeiset periaatteet ja sääntelyn sekä kykenet soveltamaan tietämystäsi oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Pienryhmätyöskentelyn erityisenä tavoitteena on syventää tietämystäsi ja ymmärrystäsi kuluttajaoikeudesta oikeudenalana, kehittää taitojasi oikeudellisen lähdeaineiston kartoittamisessa ja analysoinnissa, edistää kykyäsi soveltaa tietoja ja argumentoida oikeudellisesti sekä parantaa ilmaisukykyäsi.

Opintojakso kattaa kuluttajaoikeuden pääkohdat. Opintojaksolla perehdytään kuluttajaoikeuden perusteisiin ja ydinsisältöihin sekä harjoitellaan tiedon soveltamista.

Villa, Seppo et al.: Yritysoikeus (2014), luku VII Kuluttajaoikeus. HUOM, vain päivitetty verkkoversio, ei painettu kirja.

Sähköisessä kirjassa vastaavat jaksot. Opetuksen aikana voidaan osoittaa oppimista tukevaa täydentävää kirjallisuutta.

Keskeiset säädökset (ei tyhjentävä luettelo):
Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38. (Yr 501)
VNA kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 11.9.2008/601 (Yr 505)
Kuluttajaturvallisuuslaki 22.7.2011/920 (Yr 502)
Tuotevastuulaki 17.8.1990/694. (Si 303)
Asuntokauppalaki 23.9.1994/843. (Si 505)
L kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 15.12.2000/1074. (Yr 506)
Laki matkapalveluyhdistelmistä 14.12.2017/901 (Yr 508)
Ryhmäkannelaki 13.4.2007/444
L sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917, luvut 15, 24 ja 26 (Vi 105)

Yleisarvosana 0-5, ks. tarkemmat tiedot arvosanan määräytymisestä tehtävien palautusaikataulun kohdalta.

Avoimen yliopiston verkkokurssi rekisteröidään 2 op:n laajuisena (ei erillisiä osasuorituksia).

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Verkkokurssi ajalla 7.1.-18.2.2021

Osasuorituksina ovat oikeustapausanalyysien ja muistioiden muodossa toteutettavat välikuulustelut (1,5 op) ja pienryhmätyöskentely verkossa (0,5 op). Lisäksi kurssilla on oppimista tukevia suppeampia pakollisia tehtäviä, kuten monivalintatehtävä, joka on suoritettava hyväksyttävästi.

AIKATAULU

Moodle avautuu 7.1. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Ryhmäjako verkkokeskustelutehtävää varten tehdään 21.1., jonka jälkeen verkkokeskustelutehtävä käynnistyy.

Tehtävien palautusaikataulu

-oikeustapausnanalyysi (3-4 s.), palautus viim. 24.1., (30 % arvosanasta 1-5)
-verkkokeskustelut pienryhmissä, palautukset viim. 31.1. ja 14.2. (30 % arvosanasta 1-5)
-muistio (3-4 s.), palautus viim. 7.2., (40 % arvosanasta 1-5) ja siihen liittyvä pakollinen vertaisarviointi 1s. (josta mahdollisuus ylimääräiseen pisteeseen)
-monivalintatentti, palautus viim. 18.2. (hyv-hyl, puolet saatava oikein)

Kurssin verkkotehtäviin on mahdollista vastata myös ruotsiksi. Mikäli haluat suorittaa myös verkkokeskustelutehtävän ruotsiksi, ilmoita siitä moodessa tai opettajalle viimeistään 20.1. Ruotsinkielinen pienryhmä voidaan perustaa mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään neljä ruotsinkielistä opiskelijaa.

Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa opintojakso kuuluu yksityisoikeus II -temaattiseen kokonaisuuteen ja on pakollinen kaikille ON-tutkintoa suorittaville. Temaattiseen kokonaisuuteen kuuluu kokoava loppukuulustelu, jota ei voi suorittaa Avoimessa yliopistossa.

Vastaavuus: Aiemmin Avoimessa yliopistossa suoritettu AYON-P212 Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus –kurssi (4 op) korvaa sisällöllisesti uudet AYON-P222 Immateriaalioikeus (3 op) ja AYON-P223 Kuluttajaoikeus (2 op) –kurssit.