Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 16.9. klo 12.00

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 3 op/5 op

Johdatus oikeustieteeseen 3 op/ 5 op

Opiskelija hahmottaa työoikeuden erityispiirteet sekä eri osajärjestelmät ja niiden toiminnan. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee työoikeuden yleisten oppien merkityksen. Opiskelija hahmottaa työoikeuden monitasoisen normijärjestelmän kansainvälisestä ja EU-oikeudesta alkaen yksittäisten työnantajayritysten sisäiseen normitukseen. Opintojakson käytyään opiskelijalla on ymmärrys sosiaalioikeuden yhteydestä työhön liittyviin sosiaalioikeudellisiin kysymyksiin ja erityisesti asemaan osana erilaisia muutostilanteita. Opiskelija osaa ja ymmärtää sosiaalioikeuden lähtökohdat ja periaatteet.

Opiskelija hallitsee työehtoja normittavat säännöstyskeinot ja osaa työehtojen säännöstyskeino-oppiin perustuvan työehtojen määräytymisjärjestelmän toiminnan. Opiskelija ymmärtää erilaisiin normikollisioihin liittyviä ratkaisumalleja.

Opiskelija osaa työehtosopimusoikeuden keskeiset asiat ja ymmärtää eri työehtosopimusjärjestelmien (normaalisitovuus ja yleissitovuus) toiminnan ja niiden erot. Opiskelija hallitsee yhteistoiminnan ja muut henkilöstön osallistumisjärjestelmät. Opiskelija ymmärtää yrityskohtaisten ryhmänormien merkityksen ja tietää niiden oikeudellisen aseman.

Opiskelija osaa jäsentää erilaisia työoikeudellisia muutostilanteita ja tietää tyypillisiin muutostilanteisiin liittyvien oikeudellisten kysymysten ratkaisutavat. Opiskelija hallitsee työnantaja-aloitteiset muutostilanteet ja niihin liittyvät yhteistoimintamenettelyt sekä muutosturvan työ- ja sosiaalioikeudelliset ulottuvuudet. Opiskelija hallitsee erilaiset työntekijäaloitteiset ja työntekijästä johtuvat muutokset sekä työntekijän suojeluperiaatteen ilmenemisen muutostilanteissa. Opiskelija ymmärtää sosiaalioikeuden normistojen konkretisoitumisen erityisesti muutostilanteissa työntekijän työllistymisen ja toimeentulon turvana sekä erilaisina työvoimapalveluina.

Opiskelija tietää ja ymmärtää yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja tasapuolisen kohtelun merkityksen työoikeudessa. Opiskelija hallitsee kohtelunormien keskinäiset suhteet, toiminnan erilaisissa muutostilanteissa ja ymmärtää työehtojen yhtenäistämisproblematiikan osana työoikeuden normijärjestelmän toimintaa.

Opintojakso koostuu toisiinsa limittyvistä aihepiireistä seuraavasti:

 • Työoikeus oikeudenalana ja työoikeuden yleiset opit
 • Työntekijäasema ja muut työntekomuodot
 • Työnantajan käsite, työnantajayritys ja työnantajan asema sosiaalioikeudellisessa vakuutusjärjestelmässä
 • Työoikeuden normijärjestelmä, eri säännöstyskeinot ja säännöstyskeino-oppi
 • Työsuhteen vähimmäisehdot ja työntekijän suojelu (esim. työturvallisuus, työaika- ja vuosiloma)
 • Työehtosopimusten yleissitovuusjärjestelmä
 • Työehtosopimusoikeus, paikallinen sopiminen, yhteistoiminta ja muut henkilöstön osallistumisoikeudet
 • Yrityskohtaiset ryhmänormit, työsopimus ja työnantajan valtaoikeudet
 • Työnantaja-aloitteiset muutostilanteet: työsuhteen ehtojen muuttamisoppi, työvoiman käytön vähentämistilanteet, yritysjärjestelyt, liikkeen luovutus, ulkopuolisen työvoiman, alihankinnan ja vuokratyövoiman käyttö.
 • Työehtosopimukset ja paikalliset sopimukset muutostilanteissa
 • Muutostilanteisiin liittyvät yhteistoimintamenettelyt
 • Muutosturva ja muutostilanteisiin liittyvä sosiaalioikeudellinen toimeentuloturva ja työllistymisen edistäminen
 • Työntekijäaloitteiset /työntekijästä johtuvat muutokset (mm. sairaus, perhevapaajärjestelmä sekä erilaiset jatkuvan oppisen järjestelyt)
 • Sosiaalioikeuden toimeentuloturva- sekä palvelujärjestelmä toiminta sekä eri sosiaalioikeudellisten vakuutusten ja etuuksien saamisedellytysten pääpiirteet mainituissa muutos/-riskitilanteissa
 • Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja tasapuolinen kohtelu erilaisissa työoikeudellisissa tilanteissa ja näitä koskevien työoikeudellisten normistojen keskinäissuhde. Työehtojen erilaisuus ja yhtenäistäminen muutostilanteiden yhteydessä

Kirjallisuus ja kirjallisuuden jakaantuminen pakolliseen osaan ja oheislukemistoon ilmoitetaan myöhemmin

Tiitinen, Kari-Pekka – Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus 2012, s. 383- 435 ja 801-832 [yht. 83 s.]

Seppo Koskinen, Martti Kairinen, Vesa Ullakonoja, Kimmo Nieminen, Mika Valkonen: Työoikeus Oikeuden perusteokset 2018, s. 35-49 ja 79-126 [yht. 61 s.]

Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus 2012, s. 11–108 ja 121–209 [yht. 185s.]

Liukkunen, Ulla: Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta 2013, s. 115–148 [yht. 33 s.]

Arajärvi, Pentti: Johdatus sosiaalioikeuteen 2011, s. 3–40, 101–107, 144–165, 174–179 ja 186-213 [yht. 97 s.]

Oikeustapausharjoitukset: Hyväksytty-Hylätty. Välikuulustelu 0-5

Luennot ja oikeustapausharjoitukset sekä välikuulustelu rekisteröidään erikseen (1 op + 4 op).

Hyväksytyn kuulustelun ja muun opintosuorituksen voi uusia enintään kaksi kertaa.

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Luennot 12 t ja oikeustapausharjoitukset pienryhmissä 12 t (1 op), välikuulustelu (4 op).

Luennot ja oikeustapausharjoitukset pidetään verkossa allaolevan aikataulun mukaisesti. Osallistumisohjeet verkkoluennoille annetaan moodlessa, samoin ohjeita pienryhmätyöskentelyyn. Ryhmäjako ilmoitetaan ilmoitetaan moodlessa sen avauduttua.

HUOM! Pienryhmätyöskentely voi olla pakollista: jokainen osallistuu oman pienryhmänsä työskentelyyn ja yhteisiin pienryhmätehtävien purkuihin. Pienryhmät eivät edellytä ryhmiltä työskentelyä omalla ajalla, mutta jokaisen opiskelijan tulee tutustua annettuihin tehtäviin etukäteen ennen pienryhmäharjoituksia.

Opetukseen osallistumista suositellaan vahvasti, niillä on iso merkitys välikuulusteluun valmistautumisessa.

Verkkoluentoja ei tallenneta!

 • to 22.10. klo 16.30-19 (luentoja)
 • to 29.10. klo 16.30-19 (luentoja)
 • to 5.11. klo 16.30-19.45 (pienryhmäharjoitukset)
 • ti 10.11. klo 16.30-19 (luentoja) Huom! tiistai-ilta.
 • to 19.11. klo 16.30-19.45 (pienryhmäharjoitukset)
 • to 26.11. klo 16.30-19 (luentoja)
 • to 3.12. klo 16.30-19.45 (pienryhmäharjoitukset)

Kurssin moodle-ympäristö avautuu ti 20.10.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Luennot ja pienryhmät suoritetaan ennen välikuulusteluun osallistumista.

Välikuulustelu, joka pidetään verkkotenttinä moodlessa:

 • ke 16.12.2020 klo 17 (tentin kesto ilmoitetaan myöhemmin)
 • la 6.2.2021 klo 9 (tentin kesto ilmoitetaan myöhemmin)
 • la 27.3.2021 klo 9 (tentin kesto ilmoitetaan myöhemmin)

Tentti-ilmoittautuminen moodlessa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.


Lisätietoa verkkotenteistä

OPETTAJA

OTM Jenni Malin

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnossa Yksityisoikeus II -temaattiseen kokonaisuuteen ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville.

Temaattiseen kokonaisuuteen kuuluu kokoava loppukuulustelu, jota ei voi suorittaa Avoimessa yliopistossa.